Vervanging kunstgras start op 10 december

20-11-2018

Zoals wel bekend gaat het kunstgras op het hoofdveld en veld 1 vervangen worden. Voor de vervanging heeft de Stichting Accommodatie Exploitatie s.v. Grol (SEAG)  op 21 oktober 2018 een contract getekend met het bedrijf Rolugro BV uit Groenlo. Dit op basis van een onderhandse aanbesteding onder meerdere bedrijven. Op 7 november 2018 heeft de SEAG nadere afspraken gemaakt met Rolugro BV in aanwezigheid van het adviesbureau ASC Sports&Water. Dit adviesbureau in de persoon van Martin Heemskerk heeft de SEAG bijgestaan bij de aanbesteding en de contractvorming.  Dit bureau zal ook de aanleg bewaken.

Op 7 november 2018 heeft de directie van Marveld Recreatie ook ingestemd met de vervanging van het kunstgras op de Marveld Arena door Rolugro BV.

De werkzaamheden zullen op 10 december a.s. worden gestart. Begonnen wordt met het aanpassen van een deel van de omheining en hekwerken op het hoofdveld. Vervolgens worden de omheining en de hekwerken op veld 1 bijgewerkt. Dit voorbereidende werk wordt afgesloten met het plaatsen van een ander soort veiliger doelen op de Marveld Arena. Dan is het eind januari 2019 waarna in februari de vervanging van de kunstgrasmatten begint. De snelheid van vervanging hangt natuurlijk ook deels van het weer af. Voor het aan elkaar lijmen van de kunstgrasmatten moet het buiten minimaal 8-9 graden zijn.

Als het nieuwe kunstgras daadwerkelijk gelegd wordt, zal voor die periode gekeken worden hoe trainingen en wedstrijden gepland gaan worden. En die planning hangt ook van de staat van de natuurgrasvelden af.

Tegelijkertijd zijn dan delen van het sportpark afgesloten en mogen de velden in aanleg niet betreden worden.

Natuurlijk proberen SEAG en Rolugro de hinder zo klein mogelijk te houden.

De volgorde van vervanging is eerst veld 1 , dan de Marveld Arena en tenslotte het hoofdveld. Er zal dus nog voor een deel van dit seizoen op het nieuwe kunstgras gespeeld kunnen worden. Er worden op alle drie velden matten gelegd van het type Fieldturf 360XL met cryogeen (diepgevroren) rubber als instrooisel (infill).  De KIWA uit Arnhem gaat de nieuwe velden keuren, er wordt dan beoordeeld of ze aan de nieuwste KNVB-normen voldoen.

Marveld Recreatie betaalt de vervanging van het kunstgras op de Marveld Arena.

De SEAG betaalt namens de s.v. Grol de vervanging van het kunstgras op veld 1.

De vervanging van het kunstgras op het hoofdveld wordt betaald door de gemeente. De gemeente Oost Gelre heeft intussen de subsidie van € 230.000,- voor dit hoofdveld overgeboekt waardoor de voorfinanciering een stuk makkelijker is geworden. De SEAG en de s.v. Grol waarderen dit zeer van de gemeente.