Bestuurstaal December 2018

22-12-2018

Ook verschenen in Clubblad editie 2018 nummer 4.

Deze rubriek is niet zo lang als anders. De bestuurders zijn in het afgelopen halfjaar vooral druk geweest met de eerste vijf onderwerpen die hieronder staan. De teksten zijn ook wat korter omdat dit clubblad al heel erg vol was. Knap van de redactie dat ze elke keer eigenlijk teveel copy hebben.

1.      Het jubileumjaar is geslaagd. Op zondag 6 januari 2019 tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt het jubileum Grol 100 afgesloten met het aanbieden van het jubileumcadeau.

2.      De verkenningen voor een fusie met Grolse Boys lopen. Het ziet ernaar uit dat in het voorjaar een voorstel aan een extra ledenvergadering wordt voorgelegd.

3.      De voorbereidende werkzaamheden voor het vervangen van het kunstgras op het hoofdveld, veld 1 en de Marveld Arena zijn gestart.

4.      Er is een nieuwe Europese privacy-wet ingevoerd, in Nederland genoemd Algemene Verordening Gegevensbescherming. In een Privacyverklaring (staat op de website) heeft de s.v. Grol precies beschreven hoe zij met persoonsgegevens om gaat.

5.      De organisatiestructuur van de s.v. Grol is verder ontwikkeld. Zo heeft het nieuwe voetbalbestuur zijn rol intussen helemaal opgepakt.

6.      De grote droogte in de zomer heeft onze natuurgrasvelden ernstig beschadigd zeker ook door een (terecht) sproeiverbod door het waterschap. Door grote inspanning van de onderhoudsgroep in het najaar gecombineerd met een speelverbod zijn de velden 2 en 4 nu weer in goede staat. Veld 3 dat ook trainingsveld is, zal dit seizoen niet helemaal herstellen.

7.      De s.v. Grol wil haar sportpark verduurzamen met bijvoorbeeld zonnepanelen en LED-verlichting. We hebben Groene Club -onderdeel van de KNVB- om advies gevraagd. Ze komen in januari het sportpark inspecteren.

8.      Het project “Bewegen Groenlo 60plus” is met succes gestart. Het project wordt gedragen door alle verenigingen op Den Elshof.  Er zijn twee projectleiders aangesteld, Maria Jans en Jos Porskamp. De s.v. Grol beheert de subsidie die van het ministerie is ontvangen.

9.      De voetbalschool s.v. Grol was vorig seizoen uitstekend verlopen. De volgende stap is gezet. De voetbalschool is nu een zelfstandige stichting. Waarbij Max de Vries jr. de belangrijkste uitvoerder is. De s.v. Grol heeft een contract met de stichting afgesloten. Alle jeugdspelers van de s.v. Grol kunnen gratis aan de voetbalschool deelnemen.

10.   De ledenvergadering heeft ingestemd met het voorstel van het bestuur om de contributie voor 35+ en 45+ voetbal te verlagen. Die contributie ligt nu beter in verhouding met de contributie van het overige seniorenvoetbal.

11.   Het nieuwe orgaan binnen de s.v. Grol “De 12e man” is goed gestart. Er zijn al meer dan 50 leden. De eerste ledenavond heeft ook al plaatsgevonden.

12.   Het Nationaal Sportakkoord “Sport verenigt Nederland” is getekend. Wij gaan kijken wat dit akkoord voor onze vereniging  betekent.

13.   Per 1 januari 2019 gaat er een nieuwe BTW-regeling voor sportverenigingen in. Om een heel ingewikkelde regeling samen te vatten. De s.v. Grol gaat er € 4.000,- tot € 8.000,- per jaar op achteruit. De nieuwe Nederlandse regeling is een gevolg van Europese wetgeving.

14.   Onze vrijwilligers zijn de basis van onze vereniging.  In dit seizoen zorgen 400 vrijwilligers ervoor dat onze 1.400 leden het naar hun zin hebben bij de s.v. Grol. Kom daar in de grote stad maar eens om.

15.   De ZZP-actie voor een reclamebord op veld 1 is helemaal geslaagd. Er zijn 8 nieuwe sponsoren bij gekomen. Ze kunnen zich op deze manier ook aansluiten bij de Business Club Grol. Wat weer heel goed is voor hun netwerk.

16.   De onderhoudsgroep bouwt aan een “Slangenhuisje” op de oude oefenhoek. Bedoeld om de slangen van de sproei-installatie op te slaan, dus dicht bij de natuurgrasvelden. Enige ruimte voor de opslag van de materialen van het beachveld -dat ernaast ligt – wordt in het huisje ook gemaakt. De bouw is mogelijk gemaakt door een forse gift van € 4.000,- van de Vrienden van de s.v. Grol. Van dit bedrag worden de materialen gekocht.

17.   Het voetbalbestuur gaat alle voetbaltechnische stukken en afspraken binnen de s.v. Grol omzetten in een “Voetbalbeleid s.v. Grol”.

18.   We zien dat meer jeugdspelers van de s.v. Grol worden uitgenodigd voor regionale trainingen en selecties. Een goed teken voor de jeugdopleiding. De andere kant daarvan is dat we aan het begin van het seizoen een paar heel goede jeugdspelers zijn kwijt geraakt aan hoger spelende amateurverenigingen.

19.   Onze vertrouwenspersonen Miriam Menzing en Gerard Platter doen op de achtergrond en buiten de publiciteit heel goed werk voor de s.v. Grol. Zij voorkomen dat kleine conflicten groot worden en ze zijn een toegankelijk aanspreekpunt. Dat mag wel eens gezegd worden.

20.   Het hoofdbestuur wenst iedereen heel fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Laten we in het nieuwe jaar zo met elkaar verder gaan.