Huwelijk tussen Grol en Grolse Boys definitief bezegeld

09-10-2019


Bestuurders van beide partijen toosten tijdens een gedenkwaardige avond

Bron: Groenlose Gids

GROENLO - De kogel is door de voetbalkerk in Groenlo. Het huwelijk tussen de 101-jarige sportvereniging Grol en de 71-jarige sportvereniging Grolse Boys is afgelopen maandagavond officieel voltrokken. Ondanks dat deze heugelijke gebeurtenis tegelijkertijd plaatsvond op twee afzonderlijke locaties -sportpark Den Elshof en sportpark Het Wilgenpark-, waren bestuurders van beide clubs na afloop bijeen om gezamenlijk te toosten op het door beide partijen gegeven ja-woord en daarmee tegelijkertijd op een goede en succesvolle voetbaltoekomst. Het bijzonder gezellige onderonsje vond plaats in het Sportcafé op het sportpark Den Elshof aan de Oude Winterswijkseweg oftewel de thuisbasis van de nieuwe fusieclub.

Van een kansloze missie, zoals eerder in 1973 en vervolgens nogmaals eind vorige eeuw en begin deze eeuw, was deze keer geen sprake. Werd bij Grolse Boys de fusie beklonken dankzij een meerderheid van stemmen, bij Grol en dat in een bomvol clubgebouw werd de fusie realiteit dankzij een stemming bij acclamatie, anders gezegd zonder hoofdelijk stemming. De goedkeuring werd hier gegeven aan de hand van een staande ovatie, gepaard gaande met een langdurig applaus. Een en ander betekent dat de avond van de zevende oktober 2019 de geschiedenisboeken ingaat als zijnde de dag waarop zeker met het oog op de toekomst niet alleen in het belang van beide clubs, maar tevens in het belang van geheel sportminded Groenlo een voor de gehele gemeenschap belangrijke beslissing is genomen. Al met al een door beide clubvoorzitters -Hans Scheinck van Grol en Harry Paf van Grolse Boys- aangemerkte gedenkwaardige en daarom historische avond.

De instemming van beide vergaderingen voor de fusie betekent tevens dat men de voorgestelde statutenwijziging heeft goedgekeurd. Wel is het besluit genomen onder voorbehoud van de zienswijze van de Kamer van Koophandel, de Rechtbank en de KNVB, maar dit laatste heeft in de regel slechts een formeel karakter. Wat de ondertekening van de fusie-akte door de beide voorzitters -Hans Scheinck van Grol en Harry Paf van Grolse Boys- betreft, dit zal pas gebeuren op het moment dat het gemeentebestuur van Oost Gelre de afgesproken financiële bijdrage van in totaal 320 duizend euro heeft gegarandeerd, zijnde een bedrag van 170 duizend euro voor de aankoop van Het Wilgenpark en 150 duizend euro als afkoop van het jaarlijkse subsidiebedrag voor de voetbalvereniging Grolse Boys.

Via de volgende link nog een pagina met diverse reacties:

Pagina reacties op fusie