Corona Protocol Sportpark Den Elshof Update

27-08-2020

Versie 13 September 2020

Beste leden, vrijwilligers en bezoekers,

Hoewel in de afgelopen maanden een aantal versoepelingen is doorgevoerd, gelden nog altijd strenge coronamaatregelen. Om een en ander vooraf te verduidelijken, is in dit overzicht een aantal zaken op een rijtje gezet. Een oproep aan alle spelers/trainers/bezoekers/vrijwilligers om deze goed door te nemen, zodat alles zo soepel mogelijk kan verlopen.

De praktijk gaat uitwijzen in hoeverre onderstaande maatregelen uitvoerbaar en voldoende zijn, wekelijks wordt er bijgestuurd waar nodig.


Trainingen

 • Jeugdteams tot en met O17 kunnen omkleden en douchen in één kleedkamer, hierbij geldt geen maximum van 8 personen. Senioren en O19 teams komen omgekleed naar het sportpark en krijgen één kleedkamer toegewezen in het trainingsschema om spullen neer te leggen vóór de training. Na de training zijn er meer kleedkamers beschikbaar om te douchen dan de aangewezen kleedkamer in het schema. Senioren en O19 teams wordt gevraagd om zich na een training te spreiden over de beschikbare kleedkamers. Er geldt voor senioren een maximum aantal van 8 personen tegelijkertijd in de kleedkamer en 3 in de douche. Kleedkamers dienen schoon achtergelaten te worden na iedere training.
 • Iedere speler zorgt voor een eigen (gekenmerkte) bidon/waterfles voor tijdens trainingen en wedstrijden. Verwissel geen bidons en attendeer elkaar op reeds gebruikte bidons. Deel geen bidons met meerdere spelers. Teams die in het bezit zijn van een krat met bidons markeren de bidons met nummers of namen zodat duidelijk is welke bidon bij wie hoort en reinigen deze na gebruik.


Wedstrijden

 • Spelers van 18 jaar en ouder moeten 1,5 m afstand nemen van elkaar in de dug-out.
 • Senioren teams en onder 19 teams op zaterdag en zondag krijgen 2 kleedkamers indien mogelijk. Als dit niet mogelijk is dienen zij in minstens 2 shifts gebruik te maken van 1 kleedkamer. Hier geldt het maximum van 8 personen in de kleedruimte, en 3 in de douche.
 • Op zondag worden kleedkamers gedeeld met meerdere teams (die na elkaar spelen). Dit betekent dat ieder team zich verdeeld over 2 kleedkamers, zich omkleedt, alles in de tas doet en de tas onder de banken zet. Houdt 1,5 meter afstand bij het omkleden, zodat het team dat hierna komt gebruik kan maken van de open plekken. Waardevolle spullen gaan mee naar het veld, de sleutel van de kleedkamer wordt naar het wedstrijd secretariaat gebracht en opgehangen op het bord.
 • Vanaf 15 minuten voor de wedstrijd is het voor teams die om 11:30 spelen op zondag niet meer mogelijk om terug te keren in de kleedkamer, hier douchen dan de teams die om 09:30 gestart zijn.
 • Wedstrijdbesprekingen voor de wedstrijd en in de rust worden bij senioren wedstrijden zo veel mogelijk op het veld uitgevoerd. Wel kan er thee worden gehaald in de kleedkamers tijdens de rust.
 • Na het douchen wordt de kleedkamer volledig schoongemaakt door thuis spelende teams, ook als daar nog tassen staan van de ploeg die op dat moment op het veld staat. 45 minuten na afloop van de wedstrijd dient de kleedkamer weer beschikbaar te zijn voor het andere team.
 • Om 11:30 kunnen er op zondagen dat Grol 1 thuis speelt maximaal 2 wedstrijden gespeeld worden. Dit in verband met beschikbaarheid van kleedkamers op tijdstippen dat Grol 1 en tegensanders deze kleedkamers nodig hebben. Maximaal 2 wedstrijden om 11:30 betekent dat thuiswedstrijden van zondag teams naar een ander tijdstip verplaatst kunnen worden, waarbij er ook om 13:30 gespeeld gaat worden. Gezien de situatie is het niet altijd mogelijk om met afzonderlijke wensen van teams rekening te houden, we hopen hier op jullie medewerking.
 • Bij uitwedstrijden is het dragen van een mondkapje in de auto niet verplicht, maar dit wordt wel geadviseerd door de overheid. Bespreek het wel of niet gebruiken van mondkapjes goed binnen je eigen team en/of inzittenden van de auto.


Toeschouwers

 • Toeschouwers wordt verzocht hun handen te desinfecteren bij het betreden van het sportpark
 • Toeschouwers moeten overal op 1,5 meter afstand van elkaar staan, tenzij zij uit hetzelfde huishouden komen. Op de tribune en rondom het hoofdveld is dit aangegeven. Bij een veld waar niet is aangegeven waar je mag plaatsnemen, moeten toeschouwers zelf zorgen voor het houden van 1,5 meter afstand.
 • Op (zon)dagen dat Grol 1 thuis speelt zal geteld worden hoeveel personen bij die wedstrijd het sportpark betreden. Er geldt dan een maximum van 250 bezoekers (na 13:30), buiten de spelers, trainers en functionarissen om. Elke bezoeker moet aan de kassa een kort vragenformulier invullen over de gezondheid en zijn contactgegevens achter te laten voor een eventueel bron- en contactonderzoek in geval van een corona-besmetting. De gegevens worden na 4 weken vernietigd. Toeschouwers dienen zich te houden aan de aangegeven zit- en staanplaatsen. Toezichthouders bij wedstrijden van Grol 1 zullen mensen die zich daaraan niet houden hierop aanspreken.


Kleedkamers

 • Alle kleedkamers worden voorzien van een instructie op de deur, deze instructie geldt naast de al bestaande regels voor het netjes achterlaten van de kleedkamer.
 • Bij senioren wedstrijden geldt:
 • Plaatsnemen op 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Maximaal 8 spelers tegelijkertijd in de kleedkamer, maximaal 3 in de douche.
 • Na het omkleden wordt de kleding in de tas gedaan en onder de bank gezet.
 • Waardevolle spullen gaan mee naar het veld.
 • De sleutel van de kleedkamer wordt door de leider terug gehangen bij het wedstrijdsecretariaat na het omkleden, na de rust en na het douchen.
 • Een kleedkamer wordt na iedere douchebeurt volledig schoongemaakt door de teams, ook als er nog tassen van andere teams staan.
 • 15 minuten voor de wedstrijd staan de teams die vanaf 11:30 spelen op het veld en is de kleedkamer klaar voor het team dat op een eerder tijdstip gespeeld heeft.
 • Onder 19  en senioren teams die niet de beschikking hebben over 2 kleedkamers, splitsen zich in ten minste 2 shifts waardoor de 8 spelers tegelijkertijd per kleedkamer en 3 in de douche gehandhaafd kan worden.


Sporthal

 • Voor gebruikers van de sporthal, en dus ook voor zaalvoetbalteams en andere Grolactiviteiten in de zaal geldt een protocol. Het sporthal protocol is na te lezen via de volgende link: Corona maatregelen Sporthal Den Elshof.


Sportcafé

 • Bij binnenkomst van het sportcafé kunnen bezoekers hun handen desinfecteren.
 • Bezoekers van het sportcafé en de vergaderruimtes dienen een formulier met contactgegevens in te vullen.
 • Bezoekers houden 1,5 meter afstand tot elkaar tenzij zij uit 1 huishouden komen, hebben een vaste zitplaats en leven hygiënemaatregelen na.
 • In overleg met de eigenaar van het sportcafé kan er in het sportcafé vergaderd worden. De rookruimte is opgeheven en omgezet naar extra vergaderruimte. Roken op het terras achter het sportcafé is nog toegestaan.