Handboek 2016

In het handboek is alle actuele informatie over de vereniging opgenomen over de organisatie, taken en verantwoordelijkheden, reglementen en regelingen.

Het handboek is als 1 document te bekijken via de volgende link: Handboek sv Grol versie Januari 2016.

Daarnaast is het handboek per hoofdstuk, inclusief de bijbehorende bijlagen, te bekijken via het volgende menu.

 

INHOUDSOPGAVE

 

HOOFDSTUK 1 HANDBOEK  EN  S.V. GROL

1.1 HANDBOEK

1.2 SPORTVERENIGING  GROL

1.3 BELEID

 

HOOFDSTUK 2  ORGANOGRAM, STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT

2.1 ORGANOGRAM

2.2 ZUILENSTRUCTUUR

2.3 STATUTEN

2.4 HUISHOUDELIJK REGLEMENT

BIJLAGEN HOOFDSTUK 2

2.1 STATUTEN S.V. GROL

2.2 HUISHOUDELIJKE REGLEMENT

 

HOOFDSTUK 3 BESTUURLIJKE STRUCTUUR

3.1 HOOFDBESTUUR

3.2 JEUGDBESTUUR

3.3 BESTUUR SENIOREN

BIJLAGEN HOOFDSTUK 3

3.1 TAAKOMSCHRIJVING LEDEN HOOFDBESTUUR

3.2. TAAKOMSCHRIJVING LEDEN JEUGDBESTUUR

3.3 TAAKOMSCHRIJVING LEDEN BESTUUR SENIOREN

 

HOOFDSTUK 4 ALGEMEEN BEHEER

4.1 ORGANISATIESTRUCTUUR ALGEMEEN BEHEER

4.2 HOOFDBESTUURSLID ALGEMEEN BEHEER

4.3 PARKDIENST

4.4 SCHOONMAAKGROEP

4.5 COMMISSIE BIBAK

4.6 BEHEERTEAM DEN ELSHOF

4.7 STICHTING EXPLOITATIE ACCOMMODATIE S.V. GROL (SEAG)

4.8 WOENSDAG VRIJWILLIGERSGROEP

4.9 ONDERHOUDSBEDRIJVEN

4.10 AANNEMERS EN LEVERANCIERS

4.11 GEBRUIK VELDEN, KLEEDKAMERS, BALLEN, MATERIALEN

4.12 VERHUUR TENT S.V. GROL

BIJLAGEN HOOFDSTUK 4

4.1 MATERIËLE VOORZIENINGEN

4.2 PLATTEGROND SPORTPARK “DEN ELSHOF”

4.3 AFGELASTINGSBELEID WEDSTRIJDEN

4.4  PROTOCOL AFGELASTINGEN TRAININGEN S.V. GROL I.V.M WEERSOMSTANDIGHEDEN

4.5  REGLEMENT GEBRUIK KLEEDKAMERS, BALLEN, VELDEN EN MATERIALEN

4.6 VOORWAARDEN EN EISEN TIJDELIJK GEPLAATSTE TENT

 

HOOFDSTUK 5  TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

5.1 STRUCTUUR

5.2 HOOFDTAAK

5.3 WERKGEBIED TC

5.4 VERHOUDING TOT JEUGDBESTUUR

5.5 TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN TC

5.6 BEVOEGDHEDEN TC

5.7 VOETBALTECHNISCHE STRUCTUUR

5.8 AFSPRAKEN OVERGANG JEUGDSPELER NAAR BVO

BIJLAGEN HOOFDSTUK 5

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN

5.2 HOOFD OPLEIDINGEN (HJO A t/m C, HJO D t/m F en HJO meiden)

5.3 VOETBALTECHNISCHE COÖRDINATOREN

5.4 VOETBALTECHNISCH COÖRDINATOR SENIOREN  (EXTRA TAKEN)

5.5 SPECIALISTENTRAINERS (KEEPERS, LOOPSCHOLING, TECHNIEK)

5.6 OPLEIDINGSFUNCTIONARISSEN

 

HOOFDSTUK 6 FAIR-PLAY REGLEMENT

BIJLAGEN HOOFDSTUK 6

6.1 REGLEMENT JEUGDSPELER S.V. GROL

6.2 REGLEMENT JEUGDKADER S.V. GROL

6.4 REGLEMENT KADER SENIOREN S.V. GROL

 

HOOFDSTUK 7 COMMUNICATIE

7.1 COMMISSIE COMMUNICATIE, INFORMATIE & AUTOMATISERING (CIA)

7.2 BEHEERGROEP WEBSITE EN SOCIAL MEDIA

7.3 REDACTIE CLUBBLAD

7.4 VERENIGINGSFOTOGRAFEN

7.5 VERSLAGGEVERS WEDSTRIJDEN GROL 1

7.6 VERENIGINGSARCHIEF WERKGROEP

7.7 REDACTIE PRESENTATIEGIDS

7.8 FOTOARCHIEF WERKGROEP

7.9 BEHEERGROEP TALENTO

BIJLAGEN HOOFDSTUK 7

7.1 OVERZICHT COMMUNICATIE ONDERDELEN

7.2 DETAIL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN CLUBBLAD REDACTIE

7.3 INVENTARIS ARCHIEF S.V. GROL

 

HOOFDSTUK 8 SPONSORING

8.1 COMMISSIE SPONSORING

8.2 BUSINESSCLUB S.V. GROL

BIJLAGEN HOOFDSTUK 8

8.1 SPONSOROPTIES SV GROL

8.2 OVEREENKOMST KLEDING SPONSOR

8.3 PROCEDURE NIEUWE KLEDING SPONSOR

8.4 OVEREENKOMST RECLAMEBORD SPONSOR

8.5 PROCEDURE NIEUW RECLAMEBORD SPONSOR

8.6 CONTRACT FINANCIELE SPONSORING

8.7 AGENDA VERGADERING SPONSORCOMMISSIE

8.8 BROCHURE EN AANMELDINGSFORMULIER BCG

 

HOOFDSTUK 9 PARAMEDISCHE BEGELEIDING

9.1 ORGANISATIE PARAMEDISCHE BEGELEIDING

9.2 DE PRAKTIJK

9.3 MEDISCHE INTERACTIE

BIJLAGEN HOOFDSTUK 9

9.1 SPORTVERZORGING BINNEN DE S.V. “GROL”

 

HOOFDSTUK 10 FINANCIEN

10.1 UITGANSPUNT

10.2 FINANCIELE ADMINISTRATIE

10.3 LEDENADMINISTRATIE

10.4 CONTRIBUTIE

10.5 VERZENDING FACTUREN

10.6 TAAKOMSCHRIJVING KASCOMMISSIE S.V. GROL

10.7 AANBEVELINGEN WERKWIJZE KASCOMMISSIE S.V. GROL

10.8 BETALINGEN AAN TRAINERS EN VRIJWILLIGERS

10.9 VERGOEDING REISKOSTEN

10.10 BUDGETBEHEER

10.11 VERZEKERINGEN

BIJLAGEN HOOFDSTUK 10

10.1 LEDENADMINISTRATIE

10.2 FACILITEITENPLAATJE SELECTIETEAMS

10.3 VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE

10.4 ADRESSEN BEZORGERS CLUBBLAD

10.5 HANDLEIDING SPORTLINK

10.6 AANMELDINGSFORMULIER NIEUWE LEDEN

10.7 BRIEF AAN LEDEN DIE ZICH AFGEMELD HEBBEN

10.8 PROTOCOL CONTRIBUTIE INCASSO

10.9 DEKKINGSOVERZICHT VERZEKERINGEN KNVB

10.10 SCHADERFORMULIER KNVB

10.11 CONTRIBUTIE BEHEER SPORTLINK

 

HOOFDSTUK 11 VRIJWILLIGERSBELEID S.V. GROL

11.1 DE UITGANGSPUNTEN

11.2 DE UITVOERING

11.3 ONDERSCHEIDINGEN

11.4 WERVING EN SELECTIE

BIJLAGEN HOOFDSTUK 11

11.1 WERVING EN SELECTIE

11.1.1 ONTSTAAN VAN DE VACATURE

11.2 PROCEDURE SPELERS- EN LEIDERSINDELING

11.3 PROCEDURE REGISTREREN VRIJWILLIGERS

11.4 VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST

11.5 AANMELDINGSFORMULIER VRIJWILLIGERS

11.6 RICHTLIJNEN BEGELEIDERS S.V. GROL

 

HOOFDSTUK 12 BEHEERGROEP KLEDING

12.1 KLEDINGSPONSORING

12.2 BEDRUKKING

12.3 KLEDINGFONDS

12.4 KLEDING SELECTIETEAMS

BIJLAGEN HOOFDSTUK 12

12.1 REGLEMENT KLEDING ZATERDAGOCHTENDSELECTIE

12.2 WASVOORSCHRIFTEN KLEDING S.V. GROL

 

HOOFDSTUK 13 VRIENDEN VAN DE S.V. GROL

 

HOOFDSTUK 14 SUPPORTERSCLUB