Maatregelen publiek bij wedstrijden Grol 1

08-07-2021

Vanaf zaterdag 26 juni mogen ook de senioren weer voetballen tegen teams van andere clubs. Ook mag er weer publiek bij de wedstrijden aanwezig zijn, mits aan de 1,5 meter maatregel kan worden voldaan.

Grol 1 heeft drie wedstrijden gepland voor de komende weken:

Zaterdag 26 juni om 18.00 uur: thuis tegen VVG '25 1
Dinsdag 6 juli om 20.00 uur: thuis tegen Longa '30 1
Zaterdag 10 juli om 17.00 uur: thuis tegen AZSV 1

Voor alle drie wedstrijden zijn de volgende maatregelen van toepassing wat betreft publiek:

Grol hanteert een maximum aantal toeschouwers van 400 waarvan 80 op de tribune, dit is de capaciteit waarbij 1,5 meter in acht genomen kan worden.
Met stickers is aangegeven waar plaats genomen kan worden.
Dit aantal van 400 is exclusief de personen betrokken bij het team (max 22) en de benodigde vrijwilligers voor de wedstrijd (ca 20).
Let op: aantallen gelden voor volwassenen vanaf 18 jaar.

Toeschouwers dienen een registratieformulier in te vullen bij de ingang. Kom daarom op tijd. Bij overschrijding van 400 volwassenen, worden binnenkomende bezoekers verzocht naar huis te gaan.

Voor en tijdens de wedstrijd zijn 2 crowd managers aangesteld voor het in goede banen leiden van de in- en uitstroom van toeschouwers en er op te letten dat er 1,5 meter afstand bewaard wordt tijdens de wedstrijd. Verzoek om hun instructies goed op te volgen.

Verder doet Grol natuurlijk een dringend beroep op de eigen verantwoordelijkheid van toeschouwers om 1,5 meter afstand te houden.