Uitnodiging ALV maandag 3 oktober 2022

16-09-2022

Op maandag 3 oktober a.s. vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats. Alle leden zijn hiervoor uitgenodigd.

Als het goed is hebben alle leden vandaag (vrijdag 16 september) per e-mail een uitnodiging ontvangen. Mocht dit niet zo zijn (check ook nog even de spam box) laat dit dan even weten via info@svgrol.nl.

Via de volgende link is de uitnodiging te bekijken: Uitnodiging ALV maandag 3 oktober 2022.

Bijlage bij uitnodiging ALV: Evaluatie Bestuursstructuur.

Op 1 oktober worden de volgende documenten gepubliceerd:
- notulen van de vorige ALV (4 oktober 2021),
- het algemeen jaarverslag seizoen 2021-2022 en
- het financieel jaarverslag 2021-2022.

We hopen zoveel mogelijk leden te begroeten op maandag 3 oktober a.s.

Algemeen Bestuur Grol