Velden 3 en 4 langer buiten gebruik

22-09-2022

Gisteren is een inventarisatie gedaan van de toestand van de natuurgrasvelden 3 en 4.

Er is geconstateerd dat er veel kale plekken inzitten en er een aantal distels in staan. Hier niets aan doen is geen optie.

Er is besloten om het oude gras eraf te harken en de velden opnieuw in te zaaien. Om het gras echt goed door te laten komen heeft dit zeker 4 weken nodig.

Dus de natuurgrasvelden 3 en 4 zijn zeker tot begin november NIET beschikbaar voor wedstrijden en trainingen. Er mag ook niet worden warm gelopen op velden 3 en 4. Hiervoor de Marveld-Arena of de Wilgenpark-Arena te gebruiken.

Het noodtrainingsschema met alleen kunstgras blijft dus voorlopig (helaas) nog gelden.

Bestuur SEAG.