Meldpunt accommodatie

Aan alle gebruikers van het sportpark,

Dagelijks maken meer dan 250 personen gebruik van het sportpark inclusief kleedkamers, velden, materialen, kleding, fietsenstalling en ballen. Om alles zo goed en plezierig mogelijk te laten verlopen is het van belang dat iedereen zich houdt aan de afgesproken en vanzelfsprekende regels. Dit betekent o.a. schoonmaken kleedkamers na gebruik, terugzetten trainingsgoals na gebruik, geen ballen laten liggen op het trainingsveld, afsluiten kleedkamers als je als laatste de kleedkamers hebt gebruikt, geen rommel laten slingeren maar in de prullenbak doen en fietsen in de stalling plaatsen.

Het blijkt steeds vaker dat deze regels worden ‘overtreden’. Er worden regelmatig trainingsballen gevonden, vloeren van kleedkamers liggen bezaaid met rommel, deuren van kleedkamers die open blijven, trainingsgoals die blijven staan op het veld en fietsen die de ingang van het sportpark blokkeren.

Het verzoek is dan ook om deze regels zorgvuldiger na te leven. Mocht je situaties tegenkomen waarbij duidelijk is dat deze regels niet nagekomen zijn, is het verzoek om dit direct te melden. Dit kan via het volgende e-mailadres: accommodatie2@svgrol.nl . De melding zal dan zo spoedig mogelijk worden opgepakt door het jeugdbestuur en/of het bestuur senioren waarbij het desbetreffende team of persoon zal worden aangesproken op zijn of haar gedrag. Ook voor suggesties ter verbetering van het sportparkgebruik kan dit e-mail adres gebruikt worden.

Tevens is er een beheerteam in het leven geroepen voor het beheer van het sportpark. De samenstelling en taken van dit beheerteam zijn te lezen via de volgende link Organisatie en Taken Beheerteam.

 

Met vriendelijke sportgroet,

Het bestuur van de sv Grol