Geert Jan Stokkers nieuwe voorzitter Vrienden SV Grol

01-02-2010

Tijdens de vergadering van de VSVG afgelopen zondag heeft Geert Jan Stokkers het voorzitterschap van de VSVG overgenomen van Rinus Meulenbeek, die deze functie tien
jaar achtereen heeft vervuld. Rinus Meulenbeek en Will Migchielsen hadden te kennen gegeven per januari 2010 te zullen stoppen als bestuurslid na resp. 15 en 10 jaar lidmaatschap van de VSVG.

Saillant detail is dat exact na 10 jaar Geert Jan Stokkers in de voetsporen treedt van zijn vader Henk die in januari 2000 plotseling overleed. Henk was de initiatiefnemer bij de oprichting van de VSVG in 1989 en sindsdien voorzitter.
 
Als nieuwe leden zijn tot het bestuur van de VSVG toegetreden Annemarie Groot Zevert, Astrid Woertman en Marcel Wolters. Samen met de huidige bestuursleden zullen zij trachten de activiteiten van de VSVG te stimuleren. De eerstvolgende Fancy Fair, de voorjaars Fancy Fair, zal worden gehouden  in het weekend van 17 en 18 april a.s. (zondags Grol 1- Pax Hengelo).