Inleveren teamkleding en inspectie

03-06-2010

Het seizoen 2009 – 2010 is al weer bijna ten einde. Het komend weekend vindt nog de “Afsluiting van het seizoen” plaats. De hoogste tijd derhalve om eenieder te informeren over het inleveren van alle Grolkleding en de inspectie daarvan.

Eind augustus hebben alle teams van de s.v. Grol een tas met uniforme Grolkleding uitgereikt gekregen, met daarbij een reglement en wasvoorschrift. In de winterstop heeft er een tussentijdse inspectie plaatsgevonden. Van de op dat moment geconstateerde vermissingen van shirts, broekjes en kousen is een registratie gemaakt, evenals van eventuele schades etc. Aan het eind van het seizoen zal er door de ‘beheergroep kleding’ wederom een inspectie van de uniforme kleding plaatsvinden. Om te checken hoe de Grolkleding zich houdt maar met name of de uitgereikte sets aan het begin van het seizoen nog compleet zijn. Er zal dus wederom gecontroleerd worden:
- op de kwaliteit van de kleding en de bedrukking
- op eventuele schade
- of de uitgegeven aantallen nog aanwezig zijn.

Bij de eerste inspectie in de winterperiode is er zoals gezegd een registratie gemaakt van de vermissingen, maar zijn wij nog niet overgegaan tot sancties omdat de vermiste shirts, broekjes en kousen mogelijk nog wel weer boven water zouden komen gedurende de tweede helft van de competitie. Bij vermissing aan het eind van het seizoen zullen wij echter wèl overgaan tot het nemen van sancties, m.a.w. zal bij (de begeleiding van) het team de kleding in rekening worden gebracht. Dit conform reglement zoals dit aan het begin van het seizoen aan eenieder is uitgereikt !
Wij verzoeken alle leiders / begeleiders om vóór inlevering de tas met kleding goed te checken en ervoor te zorgen dat de kleding compleet is etc. Bij vermissing is het handig en vooral verstandig om vóór inlevering van de tas alvast bij de ouders het geld te gaan innen (bijv. zaterdag bij de afsluiting van het seizoen, zodat je daar straks niet na de inspectie nog achteraan moet als het seizoen al is afgesloten. Hierbij de prijzen die gehanteerd worden: broek € 15,00, shirt € 22,50 en kousen € 9,00. Wij attenderen jullie er op dat het niet de bedoeling is om de vermiste kleding zelf aan te gaan vullen.

Hierbij dan ook het verzoek aan alle leiders / begeleiders van Grol 1 t/m Grol F10 en de ouders van de spelertjes van de zaterdagmorgenselectie om de tas met kleding in te leveren en wel op: maandag 7 juni a.s. tussen 18.00 en 19.30 uur of dinsdag 8 juni a.s. tussen 18.00 en 19.30 uur. De tas dient ingeleverd te worden bij de medische ruimte, waar de dames van de ‘beheergroep kleding’ tijdens genoemde tijden aanwezig zullen zijn.

Als er schade is aan de tenues, als het aantal niet meer klopt of als je op- of aanmerkingen hebt t.a.v. de uniforme kleding, dan verzoeken wij de leiders / begeleiders om vooraf het onderstaande de formulier in te vullen en in de tas mee te laten komen. Bij vermissing van kleding tevens het totaalbedrag aan de beheergroep kleding overhandigen !

Klik hier om het schade-/vermissingformulier kleding s.v. Grol te printen