Nieuwbouw bij S.V. Grol in volle gang

18-06-2010

GROENLO - Het komt zelden voor dat er op het sportpark ‘Den Elshof’ van de sportvereniging Grol geen bedrijvigheid is. Wanneer er niet gewerkt wordt aan de velden zijn het wel de opstallen die onder handen worden genomen. Een belangrijke rol is hierbij altijd weggelegd voor de vrijwilligers(woensdag)groep van de Groenlose voetbalclub.


De vrijwilligers(woensdag)groep werkt volop mee aan de nieuwbouw van de loods annex werkplaats.

Deze circa 25 leden tellende groep, bestaande uit alleen maar enthousiaste Grolaanhangers, heeft door de jaren heen niet alleen veel bekendheid maar ook veel waardering gekregen. Niet voor niets werd aan deze voor het merendeel ook nog eens uit vakmensen bestaande groep in 2005 de vrijwilligersonderscheiding toegekend van de gemeente Oost Gelre.

Is voor de honderden voetballers van Grol het seizoen ten einde, voor deze vrijwilligers is dat nog niet het geval. Zo werkt deze op dit moment volop mee aan de nieuwbouw van een loods annex werkplaats op het sportpark ‘Den Elshof’.

Volgens Grolvoorzitter Theo Huijskes maakt deze noodzakelijke voorziening nog onderdeel uit van het kunstgrasproject 2008. “Hiervoor staat bij de gemeente Oost Gelre nog een subsidiebedrag open van € 25.000,00. En wij zouden voor gek worden versleten wanneer wij dit mooie bedrag onaangeroerd op de plank zouden laten liggen. Bovendien komt er als gevolg van de nieuwbouw van een loods en een werkplaats elders op het sportpark bruikbare ruimte vrij voor onder andere het opbergen van wedstrijd- en trainingsballen, alsmede wedstrijd- en trainingskleding.”

Naast de inzet van tal van vrijwilligers en opgetrommelde vakmensen onder de leden zal de nieuwbouw worden uitgevoerd door hoofdaannemer Bouwbedrijf Gerry Klein Gunnewiek uit Groenlo, bijgestaan door Staalconstructiebouw Eeftink & Rensing uit Lichtenvoorde en Loonbedrijf Hommelink uit Groenlo.

Het is de bedoeling dat direct na de bouwvakvakantie de grote slag wordt geslagen, waardoor de nieuwbouw in het begin van het nieuwe seizoen 2010-2011 gereed is.