Benoeming nieuwe voorzitter!

19-07-2010

Ledenvergadering S.V. Grol op woensdag 6 oktober
 
In tegenstelling tot voorgaande jaren vindt de algemene ledenvergadering van de sportvereniging Grol dit jaar niet op de eerste maandag van de maand oktober, te weten op maandag 4 oktober a.s. plaats. In verband met de officiële introductie op dezelfde dag van het nieuwe bokbier door Grolsch, heeft het Grolbestuur besloten om de altijd druk bezochte jaarvergadering deze keer te verplaatsen naar woensdag 6 oktober a.s. De vergadering zal zoals te doen gebruikelijk worden gehouden in het Sportcafé op het sportpark ‘Den Elshof’ aan de Oude Winterswijkseweg in Groenlo. Ook nu zal de vergadering worden voorafgegaan door een herdenkingsbijeenkomst, waarbij buiten bij het monument ‘Bewogen staan wij stil!’ alle overleden leden en andere betrokkenen zullen worden herdacht.

De ledenvergadering van dit jaar draagt een min of meer bijzonder karakter. Dit omdat de Grolleden na een periode van 25 jaar een nieuwe voorzitter gaan kiezen. Zoals bekend draagt Theo Huijskes, na een kwart eeuw de voorzittershamer te hebben gehanteerd, deze over aan zijn opvolger. Tijdens de ledenvergadering op de eerste woensdag van oktober zal het bestuur Hans Scheinck voordragen als de nieuwe bestuurlijk leider van Grol. Tevens wordt de leden voorgesteld om Marco Frank te benoemen tot tweede voorzitter. Het nieuwe hoofdbestuur zal vervolgens niet uit zes, maar uit zeven leden bestaan.
Naast deze bestuursmutaties zal de agenda voor de komende algemene ledenvergadering een aantal bekende punten bevatten. Daarbij is besloten om het altijd bijzonder uitvoerige jaarverslag van het afgelopen voetbaljaar in enkele hoofdlijnen voor te lezen. Het totale verslag kan t.z.t. worden ingezien via de website van Grol. Een opmerkelijk gegeven is verder dat er maar liefst zeven Grolleden op de nominatie staan om te worden gehuldigd in verband met het 50-jarig lidmaatschap. Zij zullen allen de gouden ‘Grol’-speld ontvangen.
Neemt niet weg dat de voorzitterswisseling centraal staat. Grolpreses Theo Huijskes heeft vanaf 1975 zitting in het bestuur. De eerste tien jaar bekleedde hij de functie van tweede voorzitter om in 1985 wijlen Henk Stokkers op te volgen als bestuurlijk aanvoerder.
Wanneer de leden ermee instemmen wordt Hans Scheinck de tiende achtereenvolgende voorzitter in de nu 92-jarige rijke historie van de sportvereniging Grol.
Aan het afscheid van voorzitter Theo Huijskes zal in dezelfde week nog extra aandacht worden besteed. Meer informatie hierover volgt binnenkort!