Nieuwe presentatiegids van de sportvereniging Grol

07-08-2010

Verspreiding voorafgaande aan de competitie!

Ook dit jaar zal de sportvereniging Grol in de week voorafgaande aan de nieuwe voetbalcompetitie weer een presentatiegids uitbrengen.De competitie 2010-2011 gaat van start in het weekend van zaterdag 4 en zondag 5 september a.s., hetgeen betekent dat de gids wordt verspreid dan wel bezorgd op woensdag 1, donderdag 2 of vrijdag 3 september a.s.
Naast alle leden wordt het full colour bulletin ook gestuurd naar alle sponsoren, organisaties en instanties, andere (collega) sportverenigingen en overige relaties.
De presentatiegids, met daarin tevens veel algemene informatie over de Groenlose voetbalclub, wordt gezien als een bewaarnummer dat het gehele voetbalseizoen op tal van plekken ter inzage blijft liggen.
Naast de door Drukkerij Maarse te behartigen lay-out en het drukwerk wordt het professionele boekwerkje samengesteld door een werkgroepje, bestaande uit eigen Grolleden. Naast een aantal interviews, gemaakt door de redacteuren Henri Walterbos en Theo Huijskes, leveren diverse geledingen en personen van de club een inbreng voor het redactionele gedeelte. De foto’s worden verzorgd door de verenigingsfotografen Gerry van Dongeren en Ronald Hulzink. Voor de verzorging van de advertenties levert de commissie sponsoring een belangrijke inbreng.
Ook de bezorging onder de eigen leden in Groenlo en omgeving wordt verzorgd door verenigingsvrijwilligers.