Tweede ledenbijeenkomst over mogelijk fusie Grol - Grolse Boys

02-05-2019

Vrijdag 17 mei 2019, van 19.00 tot 20.30 uur in het sportcafé op sportpark Den Elshof.

Op 30 november 2018 hebben wij als s.v. Grol een besloten, informatieve ledenbijeenkomst georganiseerd over de mogelijke fusie met Grolse Boys. Een ledenbijeenkomst voor onze leden en de ouders van onze jeugdleden. Op dat moment had de gezamenlijke werkgroep fusie Grol-Grolse Boys de verkenningsfase afgerond. De resultaten van die fase zijn op die avond gepresenteerd. De inbreng van de aanwezigen is meegenomen in een enquête die begin 2019 onder de leden van Grol en Grolse Boys is gehouden.  De uitkomsten van de enquête zijn gebruikt in de vervolggesprekken die beide besturen hebben gehouden.

We zijn nu in de eindfase van het fusieproces gekomen. Wij willen als bestuur van Grol graag met de leden bespreken wat een voorstel zou kunnen zijn om aan de ledenvergadering voor te leggen.

Dit voorstel gaan we daarna natuurlijk delen met Grolse Boys om tot een gezamenlijk definitief voorstel aan beide ledenvergaderingen te komen. Daarom nodigen wij de leden opnieuw uit voor een besloten, informatieve ledenbijeenkomst.

Deze ledenbijeenkomst wordt dus gehouden op vrijdag 17 mei 2019.  Van 19.00 tot 20.30 uur in het sportcafé op sportpark Den Elshof.

Hoofdbestuur s.v. Grol.