Bestuurstaal Juni 2019

26-07-2019

 1. Teven gepubliceerd in het 2e clubblad van 2019:

 2. Het voetbalseizoen 2018-2019 zit er weer op. Kampioenen bij de pupillen en de junioren en geen degradanten. Prima gedaan. Geen kampioenen en geen degradanten bij de senioren. Goed gedaan. De verwachtingen voor het nieuwe seizoen zitten op hetzelfde niveau. Bij de senioren gaan we wel uit van minstens één kampioenschap.

 3. Aan het opleiden van spelers bij de Grol valt weinig te verbeteren. Vanaf de pupillen wordt er bij de jeugd twee keer per week getraind, vaak onder leiding van oud selectiespelers. Daarnaast worden er meer trainingsmomenten aangeboden zoals bijvoorbeeld in de AH-competitie, de voetbalschool en clinics. De niet-selectieteams bij de jeugd blijven extra aandacht houden omdat daar elk jaar weer onverwachte talenten tussen zitten. De zogenaamde laatbloeiers. De ervaring leert dat van deze spelers ook een aantal Grol 1 haalt.

 4. Onze sportpark is overigens altijd open om een balletje te trappen. Dat gaat bijna altijd goed zonder overlast en baldadigheid. Daarom veranderen we daar ook niks aan. De s.v. Grol probeert een echte “open club” te zijn.

 5. Het dit seizoen ingevoerde spelersvolgsysteem “Dotcomsport” (in plaats van Talento) wordt nog geëvalueerd. Vooral wordt er bekeken of de trainers er voldoende gebruik van hebben gemaakt.

 6. Trainers en leiders kunnen ook gebruik maken van “UsportFor”. Met dit videosysteem worden op het hoofdveld trainingen en wedstrijden opgenomen. Vanaf het eind van het seizoen kon er op de computer zelfs “live” naar de wedstrijden gekeken worden via een zogenaamde “livestream”.

 7. De belangstelling voor de voetbalschool op twee doordeweekse middagen is nog steeds goed. Hoofd voetbalschool Max de Vries zet telkens met zijn assistenten mooie oefenvormen neer. Alle jeugdspelers van de Grol kunnen dus gratis aan de voetbalschool deelnemen.

 8. Het voetbalbestuur werkt nog aan de nieuwe beleidsnotitie Voetbal. Deze notitie moet de bestaande notitie uit 2018 vervangen. Het voetbalbestuur heeft voorrang gegeven aan het neerzetten van een vernieuwde voetbaltechnische organisatie.

 9. Het vrouwenvoetbal kent al enige jaren een hechte samenwerking met Vios Beltrum. De eerste elftallen zijn nog zelfstandige teams, Vios 1 en Grol 1.  Het tweede en derde elftal zijn gecombineerde teams. Dit blijft in het seizoen 2019-2020 hetzelfde.

 10. Bij het meidenvoetbal zet de KNVB een nieuwe lijn in. De meiden moeten zolang mogelijk samen met de jongens in één team blijven spelen. De filosofie is dat de meiden daar beter van worden. De Grol gaat deze lijn in het komend seizoen bij de pupillen invoeren.

 11. Die pupillen sluiten het seizoen eerst nog volgens traditie af. Met een weekendkamp voor de spelers en speelsters onder 11 jaar. Dit jaar namen er meer dan 90 kinderen aan deel.  Ruim 30 (!) leiders zorgden voor de begeleiding. Het D-kamp met ook tientallen deelnemers en leiders vindt eind juli plaats.

 12. Van de jongeren naar de ouderen. De KNVB heeft het predikaat “oudervriendelijke vereniging” gelanceerd. De bedoeling is om meer ouderen bij de vereniging te betrekken via activiteiten en kleine werkzaamheden. Ook de Grol wil dit predikaat behalen. Aan het begin van het nieuwe seizoen gaan we een actie inzetten om de ouderen te bereiken.

 13. In de laatste tientallen jaren in het 100-jarig bestaan hebben we veel leden die 50 jaar lid waren gehuldigd. Een goed moment om even te kijken hoe we hiermee verder gaan. Er komen namelijk grote groepen jubilarissen aan. Elk jaar weer. Ook leden die 75 jaar lid zijn in beeld !  We hebben besloten deze jubilarissen te blijven huldigen.  De gouden speld wordt vervangen door een ander tastbaar aandenken.

 14. De Grol heeft haar identiteit, plannen en voornemens opgeschreven in een Beleidsplan. Het plan kijkt twee jaar vooruit. Elk jaar wordt dit plan door het hoofdbestuur tegen het licht gehouden. Wat is er gerealiseerd, wat is er niet gelukt, wat schrappen we alsnog, wat zetten we door en wat zijn de nieuwe activiteiten. In de maand mei hebben het Beleidsplan 2019-2021 vastgesteld. Dit soort zaken kunt u altijd op de website van de Grol vinden.

 15. Onder andere afgeleid van het beleidsplan is er nu door het organisatiebestuur een compleet seizoensdraaiboek gemaakt. Daar staat precies in op welk moment er welke actie moet worden gedaan. Alle acties van elk orgaan binnen de Grol zijn in het draaiboek opgenomen. Iedereen weet precies wat hij/zij doen moet en wanneer.

 16. Dat zijn dus zo’n 400 vrijwilligers die 600 functies uitoefenen binnen de Grol. Ze zijn ook allemaal opgenomen in het digitale bestand van het programma Sportlink.

 17. Wij vragen die vrijwilligers altijd een vrijwilligersverklaring in te vullen.  Dat is een overeenkomst tussen de vrijwilliger en de vereniging. Daarin staan de persoonlijke gegevens van de vrijwilliger en wat de taken en verantwoordelijkheden van de vrijwilliger zijn. Er staat ook in waar de vereniging verantwoordelijk voor is. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vraagt de Grol van een vrijwilliger niet. De Grol heeft voldoende andere mechanismen om ongewenste vrijwilligers niet op te nemen in de vereniging.

 18. Het hoofdbestuur heeft de bestaande attentieregeling bekeken. Wie krijgt een (kleine) attentie en wanneer. Dat kan gelden voor zowel personen als teams. Met een enkele aanpassing is de attentieregeling weer vastgesteld.

 19. De Grol werkt sinds een jaar met een nieuwe organisatiestructuur. In dit clubblad vindt u daar een apart artikel over. Het hoofdbestuur heeft zich daarnaast gebogen over de belastbaarheid van de bestuurders in de vereniging. Wat vraag je allemaal van die bestuurder, hoever mag je hierin gaan en wat is er nog te verbeteren zodat de belastbaarheid aanvaardbaar blijft. Want ook bestuurders zijn vrijwilligers, iets wat nogal eens vergeten wordt. Het hoofdbestuur heeft hierover twee bijeenkomsten gehad waarbij een externe organisatie-adviseur aanwezig was. Met zijn adviezen gaat het hoofdbestuur aan de slag in het komende seizoen.

 20. De bestuurders hadden het afgelopen seizoen naast de gebruikelijke taken hun handen vol aan het fusietraject met Grolse Boys, de vervanging van het kunstgras, het 100-jarig bestaan en een aantal gemeentelijke projecten waarbij de Grol betrokken werd.

 21. De gemeente vroeg de medewerking en inbreng van de Grol bij de opvang van statushouders, de subsidiebijdrage voor sport van kinderen uit minima-gezinnen, een nieuwe sporthal in Groenlo, de verkeerssituatie bij de Rabobank en het project 65+ sport. De Grol heeft daaraan voldaan. Daar stond tegenover dat de gemeente haar volle medewerking gaf aan de vervanging van het kunstgras op ons hoofdveld en aan de fusie met Grolse Boys.  De relatie gemeente Oost Gelre – Grol is dus uitstekend.

 22. Voor de vervanging van het kunstgras op veld 1 heeft de Grol een nieuwe lening afgesloten bij de Rabobank.  De lening voor het eerste kunstgras (2008) is helemaal afgelost. De jubileumbijdrage van € 43.000,-  heeft ervoor gezorgd dat de lening van nu met € 160.000,- een stuk lager is dan de vorige lening.

 23. Als we de energielasten op het sportpark naar beneden willen brengen, zullen we aanzienlijke duurzaamheidsmaatregelen moeten treffen.  Overal LED verlichting binnen en buiten, zonnepanelen op twee of drie daken, warmtepomp gekoppeld aan vloerverwarming. Met gebruikmaking van de landelijke subsidiemaatregelen zullen we altijd nog zelf € 100.000,- moeten betalen. Dat bedrag moeten we dan gaan lenen bij de bank. Dat is financieel niet haalbaar op dit moment. We hebben nu eerst de gemeente om een duurzaamheidsbijdrage gevraagd. Daarmee wordt de investering waarschijnlijk aantrekkelijk omdat de terugverdientijd korter wordt.  Die periode waarin je de investering afbetaalt met de bespaarde energiekosten moet korter zijn dan de levensduur van LED-lampen, de zonnepanelen de warmtepomp.

 24. De KNVB heeft de balans en de resultatenrekening van de Grol over het seizoen 2017-2018 beoordeeld. Dat doet men elk jaar. De financiële huishouding van de Grol werd als “goed” beoordeeld, met een compliment aan de penningmeester. 

 25. Die financiële huishouding stut voor een derde deel op sponsoren. Een unieke situatie voor een amateurvereniging. Als vereniging moet je wel voortdurend scherp blijven om de sponsoren iets terug te geven. De sponsorcommissie heeft dan ook met het bestuur van de Business Club Grol gesproken over de sponsorpakketten, de organisatie van activiteiten en over een nauwere samenwerking in de sponsoren-administratie.

 26. De kledinglijn van Adidas verkeert nog in uitstekende staat. Deze kledinglijn was bedoeld voor vijf seizoenen. De kledingcommissie heeft besloten nog een seizoen met deze kledinglijn verder te gaan. Ook hier wordt de medewerking van de shirtsponsoren gevraagd het contract nog met een seizoen te verlengen. De beslissing van de kledingcommissie heeft ook te maken met de fusiebesprekingen met Grolse Boys. Gaat die fusie door, dan zal er een nieuwe kledinglijn moeten komen.

 27. We blijven bezig met onderhoud, uitstraling en verbetering van onze accommodatie. Het “slangenhuisje” is bijna gereed en het beachveld is verbreed. De verbreding van het beachveld was een wens van de volleybalvereniging. Men kan nu drie velden naast elkaar uitzetten voor partijen van 2 tegen 2. De volleybalvereniging heeft de materialen betaald en de woensdaggroep heeft de werkzaamheden gratis uitgevoerd.

 28. Een grote wens van de woensdaggroep is vervuld. Er zijn twee machines aangeschaft, één voor het blad blazen en één voor het blad opvegen. De machines worden op de velden gebruikt en op de grote openbare parkeerplaats. Met de blazer kunnen ook de rubberkorrels op het veld worden teruggeblazen.

 1. Onze ruim 30 verenigingsscheidsrechters zijn begin juni op een bijscholingscursus geweest. Gegeven door de scheidsrechtersvereniging Winterswijk en omstreken. In het nieuwe seizoen zijn er namelijk diverse spelregelwijzigingen.

 2. We krijgen vaak vragen om als vereniging deel te nemen aan onderzoeken van studenten en onderzoeksorganisaties. Bijna altijd nemen we deel, zeker als het gaat om studenten die aan hun afstudeeronderzoek werken. Zo ook in afgelopen mei aan een onderzoek van een studente aan de Universiteit in de stad Klaipéda in Litouwen

 3. De gemeente maakt samen met de brede burgerwerkgroep vorderingen om de verkeerssituatie bij de Rabobank veiliger te maken, zeker voor fietsers. De voorzitter van de Grol vertegenwoordigt de sportverenigingen op Den Elshof en De Blanckenborg. Tot dat er echte maatregelen worden uitgevoerd, blijft de verkeersregelaar van 14.30.18.30 uur op elke werkdag aanwezig, behalve in de komende zomervakantie van de scholen.

 4. DE SEAG heeft een instructie beheersing legionella gevaar opgesteld. Daarin staat precies beschreven op welke manier en op welk moment de leidingen van de kranen en douches worden doorgespoeld. Weer een voorbeeld van de breedte van de taken binnen een voetbalvereniging.

 5. Om nog even bij de gezondheid van spelers, bezoekers en toeschouwers te blijven. Vanaf 1 juli is er een rookverbod op het sportpark op alle 7 dagen van de week, 24 uur per dag.

 6. De KNVB heeft een onderzoek gehouden naar de tevredenheid van de voetbalverenigingen over de dienstverlening en de service van de KNVB. De  algemene tevredenheid scoort een 7.2.  Ruim voldoende dus.

 7. Het bestuur van de Grol wenst u allemaal een heel fijne zomervakantie en een goede voorbereiding op het nieuwe seizoen.