Derde ledenbijeenkomst fusie Grol-Grolse Boys

28-08-2019

Op vrijdag 13 september 2019 is er weer een ledenbijeenkomst over het fusietraject Grol-Grolse Boys. Dit is de derde ledenbijeenkomst over dit traject.

Van 19.30-21.00 uur in het sportcafé Den Elshof.

Deze ledenbijeenkomst wordt gehouden ter voorbereiding op de bijzondere algemene ledenvergadering op maandag 7 oktober 2019.

(De agenda van de bijzondere algemene ledenvergadering zal op papier in de presentatiegids 2019-2020 zitten. Die presentatiegids wordt eind september aan huis bezorgd. De agenda en de bijbehorende documenten zullen uiterlijk 23 september op de website van Grol worden gepubliceerd. Dit is dan de formele oproep voor de ledenvergadering. Deze oproep moet namelijk volgens de statuten minimaal veertien dagen ervoor worden gedaan).

In de ledenbijeenkomst op 13 september komen in ieder geval aan de orde :

Samenvatting van het fusievoorstel. Er zal voor iedereen een uitgeprinte versie van deze samenvatting op de bijeenkomst beschikbaar zijn. De volledige tekst van het concept voorstel is vanaf 2 september 2019 te vinden op de website van de s.v. Grol.

Het concept fusievoorstel is voor beide verenigingen gelijk en wordt in die vorm in beide bijzondere ledenvergaderingen behandeld.

Toelichting op de statutaire naam. De voorlopige tekst is in het concept fusievoorstel beschreven.
Demonstratie van de twee varianten van het nieuwe wedstrijdtenue. Er moet nog een definitieve variant in het concept fusievoorstel opgenomen worden.
Voorleggen van twee ontwerpen van een aangepast logo. Dit wordt meegenomen in de definitieve bepaling van het wedstrijdtenue.

Het is een informatie-bijeenkomst. Besluiten hoeven nog niet te worden genomen. Wel zal het voor het bestuur een belangrijke graadmeter zijn voor de bijzondere algemene ledenvergadering.

Daarom hopen we op jullie aanwezigheid.