Ledenbijeenkomst positief over fusievoorstel met Grolse Boys

18-09-2019

Op vrijdag 13 september jl vond er bij de sportvereniging Grol een derde ledenbijeenkomst plaats over de mogelijke fusie met Grolse Boys.

Tijdens deze bijeenkomst werd het concept fusie-voorstel besproken. Dit als voorbereiding op de bijzondere algemene ledenvergadering op 7 oktober a.s. Het bestuur zag deze bijeenkomst als een raadplegende ledenbijeenkomst.

De ledenbijeenkomst kende een levendig en plezierig verloop. Het gehele fusie-voorstel werd doorgenomen. Er werd stevig over gediscussieerd, er werden kritische vragen gesteld, er werd om een nadere toelichting gevraagd en er werden enige aanpassingen voorgesteld.

Vanzelfsprekend ging het vooral over de naamgeving van de nieuwe vereniging en het nieuwe wedstrijdtenue. Maar ook de zekerheid van de bijdrage van de gemeente Oost Gelre van € 320.000,- voor de fusie kwam aan de orde. En wat de bestemming zou worden van het sportpark Het Wilgenpark van Grolse Boys.

De naam sportvereniging Grol voor de nieuwe vereniging vond natuurlijk instemming. Ook de nieuwe rode rand om het logo van Grol vonden de aanwezige leden geen probleem. De keuze voor het nieuwe wedstrijdtenue nam meer tijd in beslag.

Van dat nieuwe wedstrijdtenue werden twee varianten getoond, die gedragen werden door twee spelers van Grol 1. Beide tenues vielen best goed, maar er moest een keuze gemaakt worden. In het definitieve fusie-voorstel kan maar één uitvoering van het wedstrijdtenue staan. Bij s.v. Grol was bekend dat het bestuur van Grolse Boys maar één van de varianten acceptabel vindt om aan de leden van Grolse Boys voor te leggen. Uiteindelijk kon de ledenbijeenkomst instemmen met die variant die er als volgt uit ziet:

Blauw shirt met een rode kraag, drie rode strepen op beide schouders en een rode horizontale bies op beide bovenarmen. Het logo op het shirt krijgt een rode rand.

Witte broek met drie opgezette verticale witte strepen op beide pijpen en een rode horizontale bies in beide pijpen.

Blauwe kousen met drie rode horizontale strepen in de boord van beide kousen.

De overige punten in het fusie-voorstel werden nog doorgelopen en kwamen niet meer uitputtend aan de orde, omdat ze op de vorige twee ledenbijeenkomsten uitvoerig besproken waren. Ook met die punten kon de ledenbijeenkomst instemmen.

Over de opgesomde bestemmingen van de bijdrage van de gemeente werden ook vragen gesteld en suggesties gedaan. Maar de besteding van een groot bedrag aan de verduurzaming van het sportpark vond iedereen een goed idee. Zo leeft al langer de wens van LED-verlichting in alle gebouwen, LED-verlichting op de velden en zonnepanelen op de daken. Die maatregelen zullen de kosten voor energie in de toekomst flink omlaag brengen.

De ledenbijeenkomst had grote waardering voor beide besturen. Velen hadden niet verwacht dat het zover zou komen. Men vond het een compleet, duidelijk en evenwichtig fusie-voorstel.

Voor de besturen van Grol en Grolse Boys was dit aan beide kanten het maximaal haalbare en dat begreep iedereen.

Op basis van het resultaat van deze raadplegende ledenbijeenkomst ziet het bestuur van Grol de bijzondere algemene ledenvergadering op 7 oktober a.s. met vertrouwen tegemoet.

Namens het bestuur van de sportvereniging Grol,

Hans Scheinck, voorzitter.