Uitnodiging bijzondere ALV

07-10-2019

Aan de leden van de s.v. Grol

 

Wij nodigen u uit voor een bijzondere algemene ledenvergadering

op maandag  7 oktober  2019

om  19.30 uur

in het sportcafé Den Elshof .

 

Op deze algemene ledenvergadering wordt het voorstel tot fusie met de s.v. Grolse Boys behandeld.

Dit voorstel is in drie ledenbijeenkomsten voorbesproken. 

De AGENDA is als volgt :

1. Opening en vaststelling agenda

2. Fusie-voorstel met toelichting

(te bekijken via de volgende link: FUSIEVOORSTEL en ligt ter inzage in het sportcafé)
(hierbij ook nog kort het verslag van de 3e ledenbijeenkomst: VERSLAG)

3. Samengestelde financiële positie van beide verenigingen

(te bekijken via de volgende link: FINANCIELE POSITIE en ligt ter inzage in het sportcafé)

4. Akte van fusie met daarin de statutenwijziging

(te bekijken via de volgende link: CONCEPT AKTE VAN FUSIE en ligt ter inzage in het sportcafé)

Toelichting: indien de vergadering instemt met deze akte van fusie, keurt de vergadering ook de statutenwijziging goed en daarmee is het voorstel van fusie dan goedgekeurd.  

Dit besluit wordt genomen onder voorbehoud van de zienswijzen van de Kamer van Koophandel, de Rechtbank en de K.N.V.B.

Bovendien zullen beide voorzitters de fusie-akte pas ondertekenen als er zekerheid is over de volledige financiële bijdrage van de gemeente Oost Gelre.

5. Afronding en sluiting

 

Namens het hoofdbestuur,

A.J.M. Zieverink, secretaris