Uitnodiging Extra ALV op Maandag 14 December 2020

16-11-2020

Geachte leden,

Wij nodigen u graag uit voor de EXTRA Algemene Ledenvergadering van de sportvereniging Grol op MAANDAG 14 december 2020 / Aanvang: 20.00 uur.

Op de bijzondere ledenvergadering van 5 oktober jl. is op verzoek van de aanwezige leden een aantal punten aangehouden.

Locatie: in verband met de coronamaatregelen nader te bepalen.

IN VERBAND MET DE CORONAVOORSCHRIFTEN KUNNEN MAXIMAAL 30 PERSONEN (BESTUUR INCLUSIEF LEDEN) FYSIEK AAN DEZE LEDENVERGADERING DEELNEMEN. ALLEEN DOOR OPGAVE TOT 21 NOVEMBER A.S. KAN DEZE LEDENVERGADERING BIJGEWOOND WORDEN. STUUR EEN E-MAIL NAAR INFO@SVGROL.NL.

MOGELIJK ZIJN WIJ VANWEGE DE CORONAVOORSCHRIFTEN GENOODZAAKT DEZE VERGADERING ONLINE TE LATEN PLAATSVINDEN. DAAR ZULLEN WIJ DE DEELNEMERS DAN TIJDIG OVER INFORMEREN!

Mocht deze vergadering online plaatsvinden, dan heeft deze rechtskracht op grond van de tijdelijke “Wet Covid-19 Justitie en Veiligheid”. Deze tijdelijke wet geldt in ieder geval tot 1 februari 2021.

Voor Agenda zie volgende link: Uitnodiging en Agenda Extra ALV

Bovendien hebben alle leden op maandag 16 november een email ontvangen met daarin als bijlages: Fusiebegroting, Huishoudelijk Reglement, Jaarverslag 2019-2020 en Financieel Jaarverslag 2019-2020 met begroting 2020-2021.

Mocht je geen email hebben ontvangen, stuur dan een email naar info@svgrol.nl.

Namens het Algemeen Bestuur Grol,

Tonnie Zieverink
Secretaris / 14-11-2020