Voorbereidingen Jeugd Seizoen 2021-2022

29-04-2021

Zoals te lezen is in de laatste berichtgeving t.a.v. ‘hoe onze vereniging de coronacrisis overwint‘ wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het seizoen 2021-2022. Het voetbalbestuur, het organisatiebestuur en het accommodatiebestuur zijn o.a. druk doende met het aanstellen van trainers en overige teambegeleiders, het maken van een nieuw trainingsschema en het maken van voorlopige teamindeling.

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, wordt al voor de zomerstop gestart met het trainen en eventueel spelen van wedstrijden in de (voorlopige) teamsamenstellingen van de teams in het daaropvolgende seizoen. Ook dit jaar zullen we op enig moment voor de zomerstop (rond de zomervakantie scholen) het huidige seizoen gaan afsluiten en gaan trainen in de samenstellingen voor het seizoen 2021-2022.

De afgelopen week heeft de jeugdcommissie, het voetbalbestuur en de HJO overleg gevoerd over het moment waarop we gaan trainen in de nieuwe samenstellingen. Het streven is om dit in deze bijzondere tijden, waarin het Covid19-virus nog steeds heerst, eerder dan voorgaande jaren te gaan doen. Er liggen meerdere redenen aan ten grondslag, maar vooral het feit dat we denken dat een nieuwe omgeving (met hopelijk nog een aantal wedstrijden) nieuwe dynamiek en dus meer positieve energie met zich mee brengt, is een voorname reden om eerder dan gebruikelijk de switch te maken.

Bij de precieze bepaling van het moment waarop we gaan starten in de (voorlopige) teamsamenstellingen seizoen 2021-2022, zijn we afhankelijk van het al dan niet doorgaan van de Regiocup. Er spelen namelijk 2 scenario’s:

1. De Regiocup gaat door: In dat geval zijn alle Grolteams 2020-2021 ingeschreven en zijn we praktisch gezien genoodzaakt om in de samenstellingen van het huidige seizoen deel te gaan nemen. In het seizoen 2020-2021 hebben we bijvoorbeeld 6 teams in de O10-klasse, in het seizoen 2021-2022 kunnen we drie O10-teams formeren. Er zijn zes teams ingeschreven voor de Regiocup en die moeten we dan ook op de been brengen en dat zal niet lukken als we voor of tijdens de Regiocup al gaan schuiven in de teamindelingen. Vandaar dat we in dit scenario pas na afloop van de Regiocup in samenstellingen seizoen 2021-2022 zullen gaan starten. Dit geldt voor alle jeugdteams. Op dit moment trainen er spelers mee in een hogere leeftijdsklasse of een ‘hoger’ team. Dat kan uiteraard gewoon doorgang vinden.

2. De Regiocup gaat niet door: In dat geval kunnen we gaan trainen in de teamsamenstellingen van het seizoen 2021-2022. Hopelijk kunnen we dan ook met deze nieuwe teams deelnemen aan de Supra Liga Oost Gelre of zijn er in het geval deze niet mag plaatsvinden nog enkele oefenwedstrijden te organiseren.

Op het moment dat de KNVB bekend maakt of de Regiocup doorgaat (we hopen dat dat spoedig gebeurt, want we zijn toe aan duidelijkheid), zullen we een vergadering uitschrijven en bepalen op welk moment we van start gaan in de teamsamenstellingen van het seizoen 2021-2022. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Sportieve groet,

HJO, jeugdcommissie en voetbalbestuur