Straatwerkzaamheden sportpark

16-07-2021

Om het verspreiden van rubberkorrels richting de natuur op het sportpark zo veel mogelijk te beperken worden er de komende periode verschillende maatregelen genomen.

Een belangrijke stap is het opnieuw bestraten en tevens uitbreiden van de opstelplaatsen voor de doelen naast de tribune.

Gisteren (donderdag 15 juli) is er door een mooie samenwerking tussen Commercieel Team, SEAG, Zo Groen Als Grol en de woensdaggroep klasse werk verricht door de oude bestrating naast het hoofdveld bij de tribune te verwijderen. Vele handen maakten licht werk, waardoor binnen twee uur de volledige bestrating eruit was.

Rouwmaat zal de komende twee weken het grondwerk verrichten en de voorbereidingen treffen voor het (opnieuw) bestraten. Dezelfde groep vrijwilligers zal over twee weken dan weer de bestrating afronden.

Samen met Rouwmaat een mooie win-win! En door deze samenwerking levert dit de club ook genoeg geld op.

Mooi voorbeeld van inzet, saamhorig en betrokkenheid van onze ‘nieuwe’ club.

Een groot compliment!