Vacature Parkbeheerder Sportpark den Elshof

30-11-2021

Vacature Parkbeheerder Sportpark den Elshof (parttime, 12-16 uur per week)

Grol is op zoek naar één of meerdere parkbeheerder(s) die op doordeweekse dagen en in het weekend toezien op het gebruik van de accommodatie. De parkbeheerder werkt samen in een team met parkdienst, bestuur, schoonmaak en vele vrijwilligers. In totaal betreft het een taak die zo’n 2 uur per dag kost. De uren worden afhankelijk van de activiteiten en het programma in overeenstemming met het bestuur van Grol en de SEAG naar eigen inzicht ingevuld en spreiden zich van maandag t/m zondag.

Wij zoeken iemand met een brede inzetbaarheid, goede sociale eigenschappen en flexibiliteit bij het oplossen van problemen. Hij/zij moet motiverend en stimulerend kunnen zijn naar leden en vrijwilligers, maar ook controlerend kunnen werken en het gesprek aan kunnen gaan met leden/vrijwilligers/bezoekers als gemaakte afspraken niet worden nageleefd.  Binding met Grol en het bezit van een BHV-diploma is een pré.

Inzet van de parkbeheerder

De parkbeheerder(s) houdt/houden zich bezig met diverse taken, te denken valt aan onderstaande opsomming:

- Afsluiten van het sportpark: controle kleedkamers na trainingen, en na wedstrijden in het weekend.
- Controle uitschakelen verlichting op velden na training.
- Ballenhok en berging overzichtelijk houden.
- Opstelplaatsen doelen overzichtelijk houden.
- Op wedstrijd dagen: controle op hoekvlaggen en pupillendoelen op juiste plek, velden speelklaar in samenwerking met park/terreindienst, zorgen dat alle losse doelen ordelijk op de opstelplaatsen staan en er geen losse doelen meer op de velden staan.
- Controle van gebouwen, velden, doelen en overige materialen op mankementen en schade.
- Reserve tenues uitzoeken en opbergen in berging.
- Signaleren en doorgeven klein onderhoud.

Kortom: alles wat er nodig is om op den Elshof de echte sportbeleving te waarborgen!

Bovenstaande taken kunnen zowel door één parkbeheerder als in een groep van meerdere parkbeheerders worden uitgevoerd, afhankelijk van het aantal geïnteresseerden in deze vacature en hun voorkeuren.

Vergoeding

Vanuit de vereniging wordt een passende vergoeding beschikbaar gesteld, hierover gaan wij graag in gesprek met geïnteresseerden.

Sollicitaties kunnen schriftelijk worden ingediend bij:

Algemeen bestuur Grol: info@svgrol.nl

Ook kun je hier terecht voor vragen of meer informatie.