Samenstelling Voetbalbestuur Grol

23-06-2022

Vanaf het seizoen 2022-2023 zal de samenstelling van het Voetbalbestuur er anders uit gaan zien. Na hun jarenlange waardevolle inzet zullen Bart de Vries, Ivo Versteegen, Wouter Scharenborg en Milou Groot Kormelink het voetbalbestuur gaan verlaten.  Bart, Ivo, Wouter en Milou, enorm veel dank voor het werk dat jullie de afgelopen jaren voor onze vereniging hebben verzet!! 

Tom Kaak, Michel Hoffman en Dennis Pasman blijven deel uit maken van het Voetbalbestuur.

We kunnen u melden dat de vrij gekomen plekken voor een deel ook weer zijn ingevuld: Bob Lebbink en Dennis Dibbets zullen toetreden tot het Voetbalbestuur. Bob zal zich bezig gaan houden met de senioren prestatief, Dennis met de onderbouw. In de nabije toekomst hopen we u nog een of twee namen te kunnen presenteren van nieuwe leden die zitting gaan nemen in het Voetbalbestuur.