Opvolging Enquete 2016 Resultaten

15-10-2018

Ruim twee jaar geleden in mei 2016 is er een digitale enquete gehouden onder alle leden over diverse zaken bij de Grol. 1000 formulieren zijn verstuurd waarvan er maar liefst 355 ingevuld retour zijn gekomen. Een zeer mooi resultaat. Het algehele cijfer voor de club was een 8. Ook gaf men aan dat er diverse zaken nog beter konden. Dit leverde maar liefst 550 aanbevelingen.op. Dit is destijds ook via de website gecommuniceerd: Uitslag enquete 2016.

Het bestuur is hiermee aan de slag gegaan. Onder andere door een aantal thema's vast te leggen in het beleidsplan met speerpunten dat jaarlijks wordt geupdate. Zie voor de laatste versie: Beleidsplan 2018 - 2020.

Tijdens de ALV is al een update gegeven van de ontwikkelingen in het afgelopen seizoen naar aanleiding van dit beleidsplan. zie Update ontwikkelingen.

Via de volgende link is een overzicht gegeven van de aanbevelingen vanuit de enquete van 2016 (getal tussen haakjes is het aantal keren dat iets genoemd is) en de resultaten van de afgelopen seizoenen: Opvolging Enquete 2016 Resultaten. 

Wat ons (het bestuur) betreft bewegen we als club de goede kant op en zullen we bezig blijven om deze aandachtspunten nog verder te verbeteren.