Accommodatiebestuur - SEAG

SEAG is de afkorting van Stichting Exploitatie Accommodatie Grol en is opgericht op 6 mei 2008 te Groenlo.

De stichting heeft ten doel het beheren, exploiteren en onderhouden van de accommodatie op het Sportpark “Den Elshof” aan de Oude Winterswijkseweg 37 te Groenlo en omvat de (kunstgras) voetbalvelden, de gebouwen, de overige opstallen en sportmaterialen. De stichting stelt deze accommodatie beschikbaar aan de voetbalvereniging "Sportvereniging Grol" die hoofdgebruiker van de accommodatie is. Daarnaast staat de accommodatie ook ter beschikking aan derden voor sportbeoefening.

Directe aanleiding voor de oprichting van de stichting was de wens van de "Sportvereniging Grol" om in 2008 enkele kunstgrasvelden te realiseren, hetgeen inmiddels ook daadwerkelijk is gebeurd. De "Sportvereniging Grol" die eigenaar is van de accommodatie, heeft deze in erfpacht gegeven aan de stichting die vervolgens als opdrachtgever is opgetreden voor het totale kunstgrasproject. De achterliggende reden hiervoor is het feit dat hierdoor dit project onder veel gunstigere condities kon worden gerealiseerd voor de leden van de "Sportvereniging Grol". Bijkomend voordeel is dat ook het beheer, het onderhoud en de exploitatie van niet alleen de kunstgrasvelden, maar ook van de rest van de accommodatie tegen lagere kosten kan plaatsvinden.

Het bestuur van SEAG bestaat momenteel uit de volgende 7 personen:

 

Voorzitter

Bert de Hek

 

Secretaris

Dirk Tuinte

 

Penningmeester

Robin Brockötter

 

Lid

Willy Konnik

 

Lid

Dennis Papen

 

Lid

Jordi Bleumink

 

Lid

Nick Reukers

 

Lid

Dave Keunekamp

 

Lid

Stefan Kok


Als dagelijks contactpersoon betreffende het gebruik van de accommodatie cq kunstgrasvelden en voor overige zaken betreffende de stichting en/of haar bestuur kan men zich richten tot het SEAG secretariaat:
            de heer Dirk Tuinte
            E-mail: dirk.tuinte@svgrol.nl
            Mobiel: 06 2201 9803

Klik hier voor meer informatie betreffende het gebruik van de kunstgrasvelden.