Vrijwilligersgroep

Informatie over de positie van de Vrijwilligersgroep, ook wel bekend als de Woensdaggroep, binnen de vereniging en de taken en verantwoordelijkheden van de Vrijwilligersgroep is te vinden in Hoofdstuk 4 van het Handboek. Een korte opsomming van de taken en de samenstelling volgt hieronder:

Dit is een zeer belangrijke en onmisbare groep binnen de vereniging Grol. Zij voert een groot aantal taken uit, onder andere:

Herstellen speelschade velden na wedstrijddagen
Lijnen trekken
Snoeien bomen en struiken, schoffelen plantsoenen
Vegen verhardingen
Schoonmaken tribune en kleedkamers
Aanbrengen en onderhouden reclameborden
Algemene onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
Ophalen oude metalen (bel even met Fons Koldeweij 06 2329 2686)