Organisatiebestuur

Het organisatiebestuur bestaat uit de volgende vertegenwoordigers:

Voorzitter en Commissie Wedstrijdsupport
Voorzitter Rob Westervoorde - tevens lid Algemeen Bestuur
E-mail: rob.westervoorde@gmail.com
Mobiel: 06 5426 1933

Commissie Jeugdzaken t/m  O-17
Voorzitter John ter Heerdt
E-mail: johnny_ter_heerdt@hotmail.com
Mobiel: 06 2025 3437

Commissie Seniorenzaken vanaf O-19
Voorzitter Arjen Korenromp
E-mail: arjenkorenromp@gmail.com
Mobiel: 06 2958 2140

Commissie Commercieel Team
Voorzitter Hiljon te Boome
E-mail: Hiljon.te.Boome@pulse.nl
Mobiel: 06 1001 1899

Voetbalbestuur
Voorzitter Dennis Pasman - tevens lid Algemeen Bestuur
E-mail: dennispasman@hotmail.com
Mobiel: 06 1090 290

Accommodatiebestuur / SEAG
Voorzitter Floris Geessinck - tevens lid Algemeen Bestuur
E-mail: f.a.j.geessinck@gmail.com
Mobiel: 06 3019 4622

Commissie Communicatie en PR en Verenigingsbureau
Coördinator Marco Frank
E-mail: marco.frank@hetnet.nl
Mobiel: 06 1206 0188

Commissie Nevenactiviteiten Jeugd
Voorzitter Ruben te Woerd
ruben_tewoerd@outlook.com
06 3449 3413
ex-Voorzitter Roy Reinders
roy.reinders@grolle.nl
06 8683 8551

Commissie beheer verenigingskleding
Coördinator Rita Arink
E-mail: arinkrobrita@hetnet.nl
Mobiel: 06 2041 8707

Bureau Vrijwilligerszaken
Coördinator Rob Arink
E-mail: r.h.g.arink@kpnmail.nl
Mobiel: 06 2267 6489