Vertrouwenspersonen

Een veilige sportomgeving is voor de Grol erg belangrijk. Daarom willen we Grensoverschrijdend gedrag, in alle vormen, voorkomen. En als het toch gebeurt, willen we daarop voorbereid zijn. Onder Grensoverschrijdend gedrag valt seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, drankmisbruik, drugsgebruik, geweldpleging en het veroorzaken van psychische klachten bij een ander. Om het Grensoverschrijdend gedrag zo snel mogelijk te stoppen en bespreekbaar te maken, hebben we twee deskundige vertrouwenspersonen aangesteld.

Dit zijn Noëlle Neeleman en Hans Scheinck.

Zij behandelen meldingen (klachten) van Grensoverschrijdend gedrag op een zorgvuldige en respectvolle manier. Dit ongewenste gedrag kan betrekking hebben op trainers, spelers, leiders, andere vrijwilligers en andere personen zoals ouders of overige familieleden.

De vertrouwenspersonen kunnen rechtstreeks benaderd worden. Iedereen is vrij één van beiden te kiezen. Men mag ook een melding aan één van de leden van het hoofdbestuur doen, het hoofdbestuur schakelt dan één van de vertrouwenspersonen in. De melding (klacht) aan het hoofdbestuur mag ook via de leider of trainer van het team lopen. Gaat het Grensoverschrijdend gedrag over één van de leden van het hoofdbestuur, dan wordt de functie van het hoofdbestuur waargenomen door het organisatiebestuur of het voetbalbestuur.

Is men niet tevreden over de behandeling van de melding (klacht) over Grensoverschrijdend gedrag, dan kan de melding (klacht) ook neergelegd worden bij de vertrouwenspersoon van de voetbalbond (oost@knvb.nl).  Er is ook een landelijk Vertrouwenspunt Sport (vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl).

De contactgegevens van de vertrouwenspersonen van de Grol zijn :

Noëlle Neeleman: noelleneeleman@outlook.com / 06 2491 0136
Hans Scheinck: j.scheinck@kpnmail.nl / 06 2387 9248

Het volledige reglement betreffende indiening en behandeling klachten is te lezen in het volgende document: reglement vertrouwenspersonen.

Noëlle Neeleman Hans Scheinck