Verenigingsarchief

In april 2014 heeft oud-voorzitter Theo Huijskes namens de sv Grol het initiatief genomen om een lang gekoesterde wens, het opzetten van het s.v. Grol archief ter hand te nemen. Hij heeft hiervoor contact opgenomen met s.v. Grollid en voormalig archiefmedewerker van de gemeente Groenlo en Oost Gelre Jan Schut. Deze toonde zich bereid deze enorme klus op zich te nemen. Hij wilde dit doen in samenwerking met zijn echtgenote Hannie Schut.


De eerste werkzaamheden in 2014 in de bestuurskamer.

Na de inzameling van de vele stukken werd begonnen met de inventarisatie die werd gevolgd door het maken van zo’n 400 dossiers in 100 dozen. Deze dossiers werden voorzien van een volgnummer en vervolgens verwerkt in een uitgebreide inventaris. Ook werd tegelijkertijd een archief opgezet voor de Stichting Internationaal Marveldtoernooi. De archivering van de stukken geschiedde overeenkomstig de voorschriften zoals het verwerken van zuurvrije materialen. De dozen zijn opgeborgen in drie professionele brandveilige af te sluiten stalen archiefkasten.


In juni 2015 werd de grote klus afgesloten en vond de officiële overdracht aan Theo Huijskes, namens de s.v. Grol, plaats.

Het verenigingsarchief is geplaatst in de nieuwe kassaruimte bij de ingang van het sportpark. De toegang tot de stukken en de raadpleging ervan is voorbehouden aan Theo Huijskes en Jan Schut, terwijl ook Tonnie Zieverink sleutelhouder is. Op aanvraag kan door leden stukken worden ingezien. Aan de vorming en totstandkoming van het digitale fotoarchief wordt inmiddels ook gewerkt.

Contactgevens beheerders Verenigingsarchief:

Jan en  Hannie Schut
Govert Flinckstraat 5
7141 XB Groenlo
0544 46 22 45
E-mail: jgschut@lijbrandt.nl


Het verenigingsarchief.

Met het samengaan van s.v. Grol en s.v. Grolse Boys op 1 juli 2020 is het belangrijk dat de historie van beide verenigingen goed bewaard blijft. s.v. Grol had in het kader van Grol 100 jaar al 3 archiefkasten vol met historische documenten uit 100 jaar s.v. Grol verzameld en gearchiveerd. Inmiddels is er ook al een vierde kast gevuld met o.a. de historie van 31 jaar Internationaal Marveldtoernooi en 32 jaar VSVG. Afgelopen week is daar een vijfde brandwerende archiefkast bijgekomen volledig gevuld met historische documenten van s.v. Grolse Boys. Jan en Hannie Schut, die het sorteren, rubriceren en archiveren hebben gedaan van het s.v. Grol gedeelte, zijn in de afgelopen maanden samen met Harry Paf van Grolse Boys druk in de weer geweest om archiefstukken van 72 jaar Grolse Boys veilig te stellen, te ordenen en een plek te geven. Precies op 1 juli, de fusiedatum, was de klus geklaard. Een mooie prestatie. 

Ook op de vernieuwde website van de vereniging Grol is de historie van Grolse Boys terug te vinden. Onder Over Grol zijn diverse lijsten aangevuld, zoals bijvoorbeeld bij ereleden, voorzitters en KNVB onderscheidingen. Ook is een apart kopje Historie Grolse Boys toegevoegd met een uitgebreide weergave van 72 jaar Grolse Boys met zelfs daarbij 48 jaar extra voorafgaand aan de officiële start van de vereniging. Ook zijn de Jubileumboeken 60 jaar en 70 jaar Grolse Boys daar te downloaden. Ook is het clublied van Grolse Boys daar te lezen en te beluisteren. De komende maanden zal er nog de nodige informatie worden toegevoegd. Neem eens een kijkje: https://svgrol.nl/over-sv-grol

 

In de komende maanden zullen ook in het sportcafé nog de nodige foto's en herinneringen vanuit s.v. Grolse Boys geplaatst worden.

De integratie van beide verenigingen loopt daarmee zeer voorspoedig.