PMB

Informatie over de positie van de PMB binnen de vereniging en de taken en verantwoordelijkheden van de PMB is te vinden in Hoofdstuk 9 van het Handboek. Hieronder volgt informatie over de procedures en de samenstelling van de PMB.

Inleiding
De Grol vindt dat een van haar taken de zorg voor geblesseerde spelers is.

Binnen de Grol is de Paramedische Begeleiding (PMB) hiervoor verantwoordelijk.

Met ingang van het seizoen 2015-2016 is een samenwerkingsverband aangegaan met Wolters en Kristen, fysiotherapeuten. Contactpersoon is Gert Oeds Kristen.

Vanuit het organisatiebestuur is Arjen Korenromp (arjenkorenromp@gmail.com / 06 2958 2140) aanspreekpunt voor de PMB, inhoudelijk is Gert Oeds Kristen (woltersenkristen@planet.nl / 06 2075 5454) verantwoordelijk.

Alle spelende leden kunnen een afspraak maken met de PMB. 

Voor de jeugd is er spreekuur op maandagavond vanaf 19.30 uur. Voor het maken van een afspraak hangt er een inschrijfformulier in de hal van het sportcafé.

De senioren kunnen contact opnemen met Suzanne Schovers-Douma via telefoon of whatsapp: 06 5116 1926.

Spelers kunnen altijd bij Wolters en Kristen terecht voor als er echt zorg nodig is op tijden dat er van de PMB niemand aanwezig is op het Grolveld.

PMB Organisatie

Samenstelling:
Gert Oeds Kristen (sportfysiotherapeut, hoofd PMB en hersteltrainer)

Ronald Buesink (fysiotherapeut, verzorger jeugd)
Suzanne Schovers (verzorger algemeen, verzorger Grol 1, sportmasseur)
Tijmen Lageschaar (verzorger Grol 2 en Grol JO19-1)

Doelstelling PMB
De doelstelling is om de geblesseerde sporter zo snel en verantwoord mogelijk zijn/haar sport weer te laten hervatten.

Doelgroep
De doelgroep is alle leden van de Grol. Selectiespelers hebben prioriteit bij verzorging of hersteltraining.

Visie en werkwijze

Op basis van een aantal criteria wordt bepaald of een speler in aanmerking komt voor reguliere fysiotherapie, sportfysiotherapie, hersteltraining of verzorging:

De ernst van de blessure en de mate van belastbaarheid van de speler

Klachten bestaan langer dan 3 weken. Er wordt door de verzorger contact met Gert Oeds opgenomen om te kijken of het herstel een normaal of afwijkend beloop heeft. In geval van afwijkend beloop wordt bekeken wat de beste vervolgstappen zijn.

Klachten zijn recidiverend. Ook dan wordt contact met Gert Oeds Kristen opgenomen om te kijken wat gedaan kan worden om terugval te voorkomen.

Klachten na acuut letsel en operaties zullen in eerste instantie middels (sport)fysiotherapie behandeld worden.

De indeling naar belastbaarheid

Fase
Belasting
 
Doel
Plaats
Groep/individueel   
Uitvoerder
4
Zwaar
 
Wedstrijdfit
Veld
Groep
Trainer
3
Redelijk zwaar
 
Groepstrainingsfit
Veld
Individueel
Hersteltrainer Sportfysiotherapeut
2
Matig
 
Sportfit
Praktijk fysiotherapie
Individueel
Fysiotherapeut
1
Licht
 
Dagelijks leven fit
Praktijk fysiotherapie
Individueel
Fysiotherapeut

Criteria fase 1:
Zonder ontstekingsverschijnselen, functiestoornissen en/of angst te belasten kunnen wandelen, fietsen, traplopen ed.
Criteria fase 2:
Zonder ontstekingsverschijnselen, functiestoornissen en/of angst te belasten kunnen hardlopen, hinkelen, springen, gooien ed.
Criteria fase 3:
Zonder ontstekingsverschijnselen, functiestoornissen en/of angst te belasten kunnen sprinten, wenden/keren, voluit schieten ed.
Criteria fase 4:
Zonder ontstekingsverschijnselen, functiestoornissen en/of angst te belasten fysieke duels aangaan tijdens testwedstrijden, onverwachte bewegingen op kunnen vangen.

Tijden
De hersteltraining wordt in principe gegeven op dinsdagavond en donderdagavond gedurende het voetbalseizoen. Voor fysiotherapie gelden de openingstijden van Wolters en Kristen, fysiotherapeuten.

Plaats
Hersteltraining en verzorging vindt plaats op het Grolveld. Sportfysiotherapie kan plaats vinden op het Grolveld en/of bij Wolters en Kristen, fysiotherapeuten. Fysiotherapie wordt gegeven bij Wolters en Kristen, fysiotherapeuten, Nieuwestraat 12, 7141 BZ Groenlo, telefoon 462246.

Middelen
De s.v. Grol heeft onder andere ballen, pylonnen, coldpacks, een speedfootladder beschikbaar gesteld voor de hersteltraining. Deze materialen worden beheerd door de PMB en mogen niet voor andere trainingen gebruikt worden.

Aanmelding en akkoordverklaring
U kunt zich aanmelden voor blessurebehandeling d.m.v. hersteltraining of fysiotherapie bij Wolters en Kristen, fysiotherapeuten. U kunt daarvoor telefonisch contact opnemen door het volgende nummer te bellen: 0544 462246. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor de intake.
Indien een speler 18 jaar of jonger is, moet toestemming verleend worden door de ouders / wettelijk vertegenwoordiger.

In verband met de wet op de privacy mag medische informatie alleen verstrekt worden aan de betroffen speler zelf. Bij aanmelden voor hersteltraining gaat de speler akkoord dat deze informatie ook gedeeld wordt met trainers, leiders, verzorgers en eventueel andere bij het herstelproces betrokken personen.

Het is ook mogelijk dat u rechtstreeks – met uw instemming – wordt doorverwezen door de verzorger/verzorgster van uw team.

Kosten en verzekering
De kosten voor verzorging en/of hersteltraining zijn voor de Grol.
De kosten van (sport)fysiotherapie worden bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Hierbij wordt aangetekend dat ook sportfysiotherapie soms op het veld plaatsvindt. Grofweg kan gezegd worden dat verschil tussen hersteltraining en sportfysiotherapie op het veld te maken heeft met de mate van belastbaarheid. De mate van belastbaarheid wordt beoordeeld door de (sport)fysiotherapeut.
De zorgverzekeraar vergoedt de kosten volledig voor mensen onder de 18 jaar vanuit de basisverzekering.
Bij mensen van 18 jaar of ouder worden de kosten vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Hierbij is wel van belang in hoeverre iemand voldoende verzekerd is voor fysiotherapie. Indien iemand onvoldoende verzekeringsdekking heeft voor fysiotherapie, dan komen de kosten voor rekening van de patiënt. De mate van verzekeringsdekking staat vermeld in de polisvoorwaarden.

Deelname hersteltraining
Uitgangspunt is dat er één behandelaar is bij de behandeling van een geblesseerde speler (m/v).  Dit om te voorkomen dat er verschillende behandelvormen door elkaar lopen. Indien een speler (m/v) onder behandeling is van de eigen fysiotherapeut, dan kan de speler niet deelnemen aan de hersteltraining van de fysiotherapeuten Wolters en Kristen. In overleg kan hierop een uitzondering worden gemaakt, namelijk in het geval de speler (m/v)  niet in Groenlo woont en in de eigen woonplaats wordt behandeld door een andere fysiotherapeut. In dat geval zal de hersteltraining hierop aangepast worden.

Bij patiënten die onder fysiotherapeutische behandeling zijn bij Wolters en Kristen, is de hersteltraining geïntegreerd in het behandelplan.

Voordat iemand mee kan doen met de hersteltraining, wordt  altijd een (sport)fysiotherapeutisch onderzoek gedaan om alle risico’s uit te sluiten en een optimaal trainingsschema op te stellen.

Domeinbepaling
Hieronder staat een overzicht wie in principe wat, kan en mag doen binnen de PMB.

  sportverzorger fysiotherapeut manueel therapeut hersteltrainer

sport

fysiotherapeut

EHBSO x x x   x
tapen x x x   x
masseren x x x   x
koelen/ijs x x x   x
fysiotechniek overige   x x   x
manueel therapie     x    
veldtraining niet fitte spelers   x x x x
veldtraining geblesseerde spelers   x x   x
indoortraining spelers x x x   x