PMB

Informatie over de positie van de PMB binnen de vereniging en de taken en verantwoordelijkheden van de PMB is te vinden in Hoofdstuk 9 van het Handboek. Hieronder volgt informatie over de procedures en de samenstelling van de PMB.

Inleiding

De Grol vindt dat een van haar taken de zorg voor geblesseerde spelers is en binnen de Grol is de Paramedische Begeleiding (PMB) hiervoor verantwoordelijk.

Met ingang van het seizoen 2022-2023 is een samenwerkingsverband aangegaan met Maatschap voor Fysio- en Manuele therapie VersGras. Contactpersoon is Ivo Versteegen.

Vanuit het organisatiebestuur is Rob Westervoorde (rob.westervoorde@gmail.com) aanspreekpunt voor de PMB, inhoudelijk is Ivo Versteegen (ivoversteegen@versgras.com) verantwoordelijk. Alle spelende leden kunnen een afspraak maken met de PMB, voor de jeugd is er een spreekuur op maandagavond vanaf 19.30 uur bij Ronald Buesink, fysio- en manueel therapeut. Voor het maken van een afspraak hiervoor hangt er een inschrijfformulier in de hal van het sportcafé. De senioren kunnen contact opnemen met Suzanne Schovers via telefoon of whatsapp: 06 5116 1926.

Spelers kunnen altijd bij Maatschap voor Fysio- en Manuele therapie VersGras terecht voor als er echt zorg nodig is op tijden dat er van de PMB niemand aanwezig is op het Grolveld of als hun blessure dusdanig is dat zij door hun huisarts, fysiotherapeut of andere leden van de PMB verwezen zijn of zelf de behoefte hebben aan een fysiotherapeutisch consult. Er geldt hiervoor geen verplichting, een ieder is vrij te kiezen naar welke therapeut hij/zij gaat.

Organisatie

Samenstelling:
Ivo Versteegen (Fysiotherapeut en Manueel therapeut, hoofd PMB en hersteltrainer)
Ronald Buesink (Fysiotherapeut en Manueel therapeut, verzorger jeugd)
Suzanne Schovers (verzorger algemeen, verzorger Grol 1, sportmasseur)
Tijmen Lageschaar (Fysiotherapeut in opleiding en verzorger Grol 2)
Gerry van Dongeren (Loop- en hersteltrainer Grol 1)

Doelstelling

De doelstelling is om de geblesseerde sporter zo snel en verantwoord mogelijk zijn/haar sport weer te laten hervatten. Iedere sporter en ook trainer wil dit zo snel mogelijk maar uiteindelijk bepaald een lid van de PMB of dit ook verantwoord is.

Doelgroep

De doelgroep is alle leden van de Grol. Selectiespelers hebben prioriteit bij verzorging en / of hersteltraining.

Tijden

De hersteltraining, diagnosticeren en behandelen van de blessures op het Grolveld wordt in principe gedaan op dinsdagavond en donderdagavond gedurende het voetbalseizoen. Dit in de aanloop naar en gedurende de trainingstijden van de eerste selectie spelers, deze spelers hebben dan ook voorrang en in overleg met de leden van de PMB kunnen overige behandelingen plaatsvinden.

Fysiotherapie

Voor fysiotherapie gelden de openingstijden van de Maatschap voor Fysio- en Manuele therapie VersGras (www.versgras.com), daar zijn naast Ivo Versteegen 2 masters sportfysiotherapie en overige fysio- en manueel therapeuten aanwezig met interesse in en kennis van sportblessures. Zij beschikken ook over Echo- en Shockwave apparatuur en zijn gevestigd op de Tramstraat 8, 7141EG te Groenlo.
Contact: 0544-760600, secretariaat@versgras.com of ivoversteegen@versgras.com

Toestemming en Privacy

Indien een speler 18 jaar of jonger is, moet toestemming verleend worden door de ouders / wettelijk vertegenwoordiger voor fysiotherapie. In verband met de wet op de privacy (AVG) mag medische informatie alleen verstrekt worden aan de betroffen speler zelf. Bij aanmelden voor hersteltraining gaat de speler akkoord dat deze informatie ook gedeeld wordt met trainers, leiders, verzorgers en eventueel andere bij het herstelproces betrokken personen. Spelers die bij andere fysiotherapeuten revalideren mogen ook gebruik maken van de hersteltrainingen bij de Grol of kunnen bij hun zelf gekozen therapeut “wedstrijdfit” worden. Wel wordt een overdracht van de desbetreffende therapeut naar de hersteltrainer van de Grol (Ivo Versteegen) op prijs gesteld zodat een weloverwogen beslissing tot “wedstrijdfit” gemaakt kan worden, dit in het belang van de sporter zelf! 

Kosten en verzekering

De kosten voor verzorging en/of hersteltraining zijn voor de Grol.
De kosten van (sport)fysiotherapie worden bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Hierbij wordt aangetekend dat ook sportfysiotherapie soms op het veld plaatsvindt. Het verschil tussen hersteltraining en sportfysiotherapie op het veld heeft te maken heeft met de zwaarte van de blessure en het al dan niet al in behandeling zijn bij een fysiotherapeut.
De zorgverzekeraar vergoedt de kosten volledig voor mensen onder de 18 jaar vanuit de basisverzekering. Bij mensen van 18 jaar of ouder worden de kosten vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Hierbij is wel van belang in hoeverre iemand voldoende verzekerd is voor fysiotherapie. Indien iemand onvoldoende verzekeringsdekking heeft voor fysiotherapie, dan komen de kosten voor rekening van de patiënt. De mate van verzekeringsdekking staat vermeld in zijn/haar polisvoorwaarden.

Als de behandeling het gevolg is van een ongeval is mogelijk (aanvullende) vergoeding van kosten te declareren bij de collectieve ongevallenverzekering KNVB
Meer informatie hierover op de site van Grol onder documenten/verzekeringen

Domeinbepaling

Hieronder staat een overzicht wie in principe wat, kan en mag doen binnen de PMB.

  sportverzorger fysiotherapeut manueel therapeut hersteltrainer

sport

fysiotherapeut

EHBSO x x x   x
tapen x x x   x
masseren x x x   x
koelen/ijs x x x   x
fysiotechniek overige   x x   x
manueel therapie     x    
veldtraining niet fitte spelers   x x x x
veldtraining geblesseerde spelers   x x x (i.o.m. FT) x
dry needling     x   x