Beheerteam Sportpark

De belangrijkste taak van dit team is het buitenbeheer, gebouwenbeheer en materialenbeheer op sportpark Den Elshof.

Taakverdeling Beheerteam Den Elshof:

BUITENBEHEER  (Cor Migchielsen)
Aansturing van de Parkdienst
Onderhoud natuurgrasvelden incl. gras maaien en sproeien
Onderhoud kunstgrasvelden incl. borstelen en infillen
Onderhoud omheiningen incl. ballenvangers
Onderhoud water-afvoeren
Onderhoud parkeerplaats
Onderhoud fietsenstalling

GEBOUWENBEHEER  (Tonnie Theissen en André Bomers)
Sleutelbeheer gebouwen excl. sportcafé
Onderhoud gebouwen excl. sportcafé
Onderhoud installaties incl. dagelijks onderhoud
Schoonmaak gebouwen incl. aansturing schoonmaakploeg
Beheer en onderhoud klokkenbord hoofdveld

MATERIALENBEHEER  (Tonny Hartman)
Beheer sporttechnische materialen incl. netten doelen en ballenvangers, maar excl. kleding (verantwoordelijkheid van kledingcommissie)
Verhuur van de velden (in afstemming met Buitenbeheer)
Afgelastingen wedstrijden (op instructie van de Consul)
Afgelasting trainingen (in afstemming met Buitenbeheer)
Opstellen rooster van de Parkdienst
Beheer van het Meldpunt Accommodatie op website