Hoofdstuk 7 Communicatie

De Grol heeft ca 1400 spelende en ondersteunende leden, een groot aantal besturen, commissies, werkgroepen en projectgroepen. De vereniging heeft 350 sponsoren, 400 vrijwilligers en heeft daarnaast  te maken met een groot aantal groeperingen in de samenleving.

Communicatie is een belangrijke voorwaarde om als vereniging goed te functioneren. Iedereen op tijd van de juiste informatie voorzien is de hoofdlijn in de communicatie-strategie. Alle beschikbare actuele communicatiemiddelen worden daarvoor ingezet. De website is het centrale informatiepunt. De inhoud en vormgeving van de website voldoen aan een hoge kwaliteitstandaard.

Het hoofd communicatie stuurt commissies en personen aan die betrokken zijn bij de communicatiefuncties. Het hoofd communicatie heeft een rechtstreeks aanspreekpunt in het bestuur.

De volgende communicatiefuncties zijn in de vereniging actief:

1) Beheergroep website en social media;
2) Redactie clubblad; Link voor meer informatie over clubblad.
3) Verenigingsfotografen;
4) Verslaggevers wedstrijden Grol 1;
5) Redactie presentatiegids;
6) Werkgroep verenigingsarchief; Link voor meer informatie over verenigingsarchief
7) Archivaris;
8) Werkgroep digitaal archief
9) Werkgroep foto-archief
10) Verbindingscommissie communicatie en automatisering
11) Redactie Grol Thuis

De communicatiefuncties worden periodiek getoetst op de gangbare standaarden in de samenleving. Dit kan tot wijzigingen en aanvullingen leiden.

Functiebeschrijving Hoofd Communicatie:

-Zorgt voor een actuele dagelijkse c.q. wekelijkse berichtgeving

-Past de communicatiemiddelen aan de ontwikkelingen in de informatisering en digitalisering aan

-Organiseert de communicatiefuncties in de vereniging (zoals clubblad, presentatiegids, website, social media, e-mail, fotografie, audio, anoloog archief, digitaal archief, lokale media, regionale media, landelijke media, ondersteunende interne analoge middelen)

-Ondersteunt de sponsorenwerving, de sponsorenbeleving, de relatie met spelende en niet-spelende leden, de contacten met andere sportverenigingen, de contacten met de overheid, de contacten met de pers, de samenhang in de vereniging

-Houdt op actieve wijze verbinding met het bestuur en geeft communicatie-adviezen