Hoofdstuk 9 Paramedische Begeleiding

Organisatie en werkwijze

De “Para Medische Begeleiding” (PMB) bundelt alle vormen van medische verzorging in de vereniging. Hierbij gaat het om voorkomen van blessures, het behandelen van blessures, de hersteltrainingen en de revalidatie-oefeningen.

De doelstelling is om zoveel mogelijk blessures te voorkomen of de geblesseerde speler / speelster zo snel mogelijk op een verantwoorde manier de sport te laten hervatten.

Alle spelers/speelsters kunnen gebruik maken van de PMB. Dit start altijd met een intake. Dit kan ook betekenen dat er bij zwaardere blessures eerst een doorverwijzing plaatsvindt naar de huisarts of de eigen fysiotherapeut.

Het team van de PMD bestaat uit fysiotherapeuten, hersteltrainers, sportmasseurs en verzorgers. Het team wordt aangestuurd door het hoofd PMB.

De kosten voor blessurebehandeling, verzorging en hersteltrainingen komen voor rekening van de vereniging. De vereniging zorgt ook voor de gebruiksmiddelen bij de verzorging en de materialen voor de hersteltrainingen. De vereniging stelt een aparte ruimte beschikbaar voor de behandelingen (de paramedische ruimte).

De spelers/speelsters hoeven niet te betalen voor de blessurebehandeling, de verzorging en de hersteltrainingen.

De kosten voor fysiotherapie zijn voor eigen rekening of voor de zorgverzekering. De kosten van de huisarts betaalt de zorgverzekering.

De medische informatie wordt alleen aan de betrokken speler/speelster verstrekt. De informatie over de voortgang van de hersteltrainingen gaat ook naar de trainer en leider van het team.

Hoofd PMB

Het hoofd Paramedische Begeleiding:

- zorgt voor regelmatig overleg met het hele team
- voert inhoudelijke gesprekken met de individuele leden van het team
- is  verantwoordelijk voor de bestelling van de gebruiksmiddelen
- is verantwoordelijk voor de bestelling van de materialen voor de hersteltrainingen
- is verantwoordelijk voor de inrichting van de paramedische ruimte 
- houdt contact met het verantwoordelijk bestuur van de vereniging

Link voor meer informatie over PMB