Hoofdstuk 2 Organogram, Statuten en Huishoudelijk reglement

Binnen de sportvereniging Grol vinden vele voetbal- en nevenactiviteiten plaats. Dit is terug te vinden in de interne organisatie van de vereniging. Duidelijk gemaakt in een Rondogram.

2.1 RONDOGRAM

Het organisatieschema van de Grol maakt duidelijk dat de taken door alle vrijwilligers samen worden uitgevoerd. Het rondogram is flexibel, de organisatie kan elk moment weer worden aangepast aan de ontwikkelingen in de maatschappij of in de vereniging.

Link naar Rondogram: Rondogram

2.2 VRIJWILLIGERSOVERZICHT

Het overzicht met alle vrijwilligers wordt elk seizoen bijgewerkt. De individuele, ondertekende vrijwilligersovereenkomsten zijn zichtbaar in het overzicht.

2.3 STATUTEN

De notariële akte van de statuten wordt bewaard door de secretaris van de vereniging.

Link naar Statuten:  Statuten

2.4 HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Het geeft richtlijnen voor het dagelijks functioneren van de verenging. 

Link naar Huishoudelijk Reglement: Huishoudelijk Reglement