Hoofdstuk 3 Besturing van de vereniging

3.1 BESTUURLIJKE STRUCTUUR

De bestuurlijke structuur is terug te vinden in het rondogram.

Link naar Rondogram: Rondogram

3.2 SAMENSTELLING BESTUREN, COMMISSIES en WERKGROEPEN

De samenstelling en de taken van de afzonderlijke besturen, commissies, werkgroepen en andere organisatiegroepen zijn te vinden op de website.

Link naar Besturen: Besturen

Link naar Commissies en Stichtingen: Commissies en Stichtingen 

3.3 FUNCTIETAKEN

De eindverantwoordelijkheid van het bestuur (het hoogste orgaan) is beschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement.

Link naar Statuten: Statuten

Link naar Huishoudelijk Reglement: Huishoudelijk Reglement

Hieronder worden de belangrijkste taken voor de functies van voorzitter, secretaris, penningmeester en lid algemeen bestuur weergegeven, alsmede de taken van overige hoofdfuncties en coördinerende functies binnen Grol.

Functie voorzitter bestuur

Is verantwoordelijk voor het functioneren van het bestuur
Heeft een adviserende rol in de vereniging
Vertegenwoordigd het bestuur intern en extern
Is verantwoordelijk voor de samenwerking en samenhang in de vereniging
Zorgt voor het actueel houden van de beleidsdocumenten van de vereniging

Functie secretaris bestuur

Is verantwoordelijk voor de algemene registratie, administratie en berichtenverkeer
Is verantwoordelijk voor de verslaglegging, actielijsten en jaarcyclus
Is verantwoordelijk voor het verenigingsarchief
Stelt het jaarverslag op en organiseert de ledenvergadering
Vertegenwoordigt het bestuur intern en extern

Functie penningmeester bestuur

Is verantwoordelijk voor de financiële administratie en organisatie
Is verantwoordelijk voor financiële rapportages en de jaarrekening
Stelt de jaarlijkse begroting op
Is contactpersoon voor belastingdienst, accountant en verzekeraars
Houdt toezicht op andere geldstromen binnen de vereniging

Functie vice-voorzitter bestuur

Is verantwoordelijk voor tijdelijke projecten binnen de vereniging
Is verantwoordelijk voor de organisatiestructuur van de vereniging
Is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie
Vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid
Ondersteunt de voorzitter in diens takenpakket

Functie lid van bestuur

Is verantwoordelijk voor een bepaald orgaan binnen de vereniging of voor specifieke taken
Bewaakt de samenhang met andere taakgebieden in de vereniging
Is in staat de rol van voorzitter van een bepaald orgaan te vervullen

Functie voorzitter senioren

Is verantwoordelijk voor een voldoende bezetting van functies in dat orgaan
Verdeelt het beschikbare budget voor dat orgaan
Is verantwoordelijk voor de niet-spelende begeleiding van de teams

Functie voorzitter jeugd

Is verantwoordelijk voor een voldoende bezetting van functies in dat orgaan
Verdeelt het beschikbare budget voor dat orgaan
Is verantwoordelijk voor de niet-spelende begeleiding van de teams

Functie wedstrijdsecretaris jeugd

Is verantwoordelijk voor de inschrijving van teams in de competitie
Is verantwoordelijk voor het wedstrijdprogramma
Is verantwoordelijk voor de verenigingsarbitrage
Is verantwoordelijk voor de rapportages in tuchtzaken
Is contactpersoon voor de voetbalbond namens de vereniging

Functie wedstrijdsecretaris senioren

Is verantwoordelijk voor inschrijving van teams in de competitie
Is verantwoordelijk voor het wedstrijdprogramma
Is verantwoordelijk voor de verenigingsarbitrage
Is verantwoordelijk voor de rapportages in tuchtzaken
Is contactpersoon voor de voetbalbond namens de vereniging

Hoofd paramedische begeleiding 

Is verantwoordelijk voor het aanstellen en beoordelen van deskundige functionarissen
Is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de paramedische begeleiding
Zorgt voor voldoende faciliteiten voor de paramedische begeleiding
Is aanspreekpunt voor trainers, leiders, spelers en ouders
Organiseert opleidingen voor het verenigingskader zoals de AED-cursus en EHBO 

Overige Functieomschrijvingen volgen