Hoofdstuk 14 Vrienden S.V. Grol

V.S.V.G.

De Vrienden van de s.v. Grol (V.S.V.G.) is een stichting, opgericht op 23 juni 1989.

De officiële doelstelling van de V.S.V.G. is vastgelegd in haar statuten en luidt als volgt :

“De s.v. Grol financieel en materieel te steunen in de meest brede zin van het woord, hieronder niet begrepen de financiële ondersteuning van individuele leden, bijvoorbeeld ter bevordering van sportieve resultaten”.

En verder in de statuten :

“De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het ontplooien van activiteiten waarbij de belangen van de gehele sportvereniging Grol voorop staan en waarbij activiteiten, door welke groeperingen van de s.v. Grol dan ook, niet worden doorkruist.”

De stichting heeft een bestuur dat zelfstandig functioneert.

Het bestuur bestaat uit circa 9 leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De andere bestuursleden hebben taken die vooral verband houden met de organisatie van activiteiten die geld bij elkaar moeten brengen.

Die activiteiten kunnen bijvoorbeeld zijn een verloting, een fancy fair, een tweedehands markt, een oliebollen verkoop, een bingo-avond.

Het bestuur wijst een contactpersoon aan. De contactpersoon onderhoudt als aanspreekpunt de relatie tussen het bestuur en het bestuur van de V.S.V.G. 

De stichting kent donateurs/begunstigers die een bijdrage per jaar betalen.

Van de verworven geldmiddelen doet de V.S.V.G. aanschaffingen ten behoeve van de vereniging s.v. Grol. De aard van de aanschaffingen bepaalt het bestuur van de stichting in afstemming met het bestuur van de vereniging. Bij een speciale aanleiding kan het bestuur van de stichting een besteding doen zonder afstemming met bestuur van de vereniging.

Link voor meer informatie over de VSVG