Hoofdstuk 5 Voetbaltechnisch Beleid

5.1 VERANTWOORDELIJKHEID

Het voetbalbestuur is verantwoordelijk voor het voetbaltechnisch beleid. Voor de uitvoering van het beleid is een hoofd opleidingen/jeugdopleiding aangesteld.

Link Samenstelling Voetbalbestuur

5.2 HOOFD OPLEIDINGEN/JEUGDOPLEIDING

De hoofdtaken zijn :

1. De ontwikkeling, alsmede de aansturing en bewaking van de uitvoering van de opleiding en vorming op voetbaltechnisch gebied binnen de vereniging;
2. De opleiding van de trainers van alle jeugdteams;
3. De teamindeling van de jeugdteams volgens de vastgestelde procedure;
4. De doorstroming en overgang van jeugdspelers naar de seniorenelftallen in samenspraak met het jeugdbestuur;
5. Het beschikbaar stellen van oefenstof voor alle jeugdteams;
6. Het scouten, stimuleren en opleiden van (mogelijke) keepers;
7. Het beoordelen van de trainingen;
8. Het organiseren van trainersoverleg/ vrijwilligersoverleg;
9. De planning van de activiteiten in het van de opleiding en vorming op voetbaltechnisch gebied bij de jeugdelftallen in het seizoen;
10. Het beoordelen van de begeleiding van de jeugdteams op gebied van opleiding en vorming.
11. Advisering bij de werving en onderhandeling in het kader van aanstelling van    trainers van de selectieteams.
12. Het houden van evaluatie- gesprekken met trainers van de selectieteams.

5.3 WEDSTRIJDEN EN TRAININGEN

De s.v. “Grol” is een vereniging met uitstraling door aanvallend en verzorgd voetbal.

Alle opleidingselftallen staan in dienst van het eerste elftal. De speelwijze dient dan ook als een rode draad door alle prestatie elftallen heen te lopen, dus spelen vanuit een herkenbaar spelconcept.

Elk team krijgt twee trainingen per week aangeboden. De voetbalschool voor de jeugdspelers zorgt voor een (vrijwillig) derde trainingsmoment.

De trainingen voor de selectieteams zijn voor de spelers verplicht.

De selectieteams hebben de mogelijkheid een vierde (verplicht) trainingsmoment in te roosteren.

Voor de keepers is er een extra training van minimaal 45 minuten per week. De training is gericht op het verbeteren van de individuele kwaliteiten van de keeper. De training wordt gegeven door een trainer met keeperservaring.