Hoofdstuk 11 Vrijwilligersbeleid

De omgeving van de sportvereniging Grol is meer dan een voetbalomgeving. Het is een omgeving waarin iedereen zich op een eigen manier gelukkig en veilig moet voelen. De kern van het vrijwilligersbeleid is het nastreven om iedereen iets te laten doen waar men talent voor heeft of dat als vrijwilliger kan ontwikkelen. En dat men daarvoor gewaardeerd wordt en er dus graag vrije tijd in wil steken.

Voor spelers en speelsters betekent dit dat ze in de eerste plaats gewaardeerd worden op het veld. Maar ook om hun gedrag als medespeler/medespeelster en vertegenwoordiger van de vereniging. Het streven om gezond te leven is voor iedereen een belangrijke aspect in de sport.

Voor vrijwilligers buiten het veld betekent dit dat ze gewaardeerd worden om wat ze doen voor de vereniging, welke activiteit dan ook. Hun inzet, hun gevoel voor sociale binding en het geven van een gezicht aan de vereniging in de samenleving zijn onmisbaar voor een goed imago van de vereniging.

De vereniging Grol kan niet zonder een groot aantal vrijwilligers. Vrijwilligers die nodig zijn om de jeugd te trainen, te  begeleiden bij wedstrijden, wedstrijden te fluiten, nevenactiviteiten te organiseren, de accommodatie te onderhouden, schoonmaakwerkzaamheden te verrichten, bestuurs- en commissiewerk te verzetten, een clubblad te maken, een fancy fair te organiseren, evenementen voor sponsoren te organiseren, supporters enthousiast te houden, hersteltrainingen te geven, jeugdspelers bij blessures te begeleiden en nog veel meer dingen te doen. Vrijwilligers dus op het veld en daarbuiten, iedereen is even belangrijk.  

Het vrijwilligersbeleid richt zich op vijf doelen:

1.            Het aantrekken van vrijwilligers;
2.            Het behouden van vrijwilligers;
3.            Het ontwikkelen van vrijwilligers;
4.            Het ondersteunen van vrijwilligers;
5.            Het waarderen van vrijwilligers.

Het vrijwilligersbeleid wordt aangestuurd vanuit het bestuur. De taakgroepen die zich bezig houden met voetbalbeleid, wedstrijdzaken,  accommodatiebeheer en communicatie zijn dagelijks verantwoordelijk voor de vrijwilligers. Daarbij hoort in de eerste plaats werving, begeleiding, ondersteuning, behoud en waardering van vrijwilligers. Daarnaast het aanbieden van opleidingen, evaluatiegesprekken en ontwikkelmogelijkheden.

Op een seizoen jaarplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe het speelschema eruit ziet, welke activiteiten er allemaal zijn, wie zich daarmee bezighouden en daarop aanspreekbaar zijn.

Een organisatieschema maakt de plek van elke vrijwilliger in de vereniging duidelijk. Iedere vrijwilliger weet dus waar hij/zij/x  bij hoort.

Er is een procedure voor het registreren van vrijwilligers.  

De procedure begint met  aanmeldingsformulier.

Link naar digitaal aanmeldingsformulier

De procedure wordt afgesloten met het ondertekenen van een vrijwilligersovereenkomst.

Link naar digitaal vrijwilligersovereenkomst