Hoofdstuk 4 Accommodatie

4.1 SPORTPARK EN SEAG

De s.v. Grol is eigenaar van het sportpark "Den Elshof". Door middel van een erfpachtconstructie is het beheer en onderhoud van de accommodatie overgedragen aan de Stichting Exploitatie Accommodatie s.v. Grol, kortweg SEAG. Omgekeerd stelt SEAG de accommodatie aan de s.v. Grol ter beschikking voor sportbeoefening en verenigingsactiviteiten in de ruimste zin des woords.

De SEAG betaalt per jaar een bedrag voor erfpacht (de canon) aan de Grol. De Grol betaalt per jaar een bedrag aan huur van de accommodatie aan de SEAG.

De SEAG is verantwoordelijk voor de investeringen in onderhoud van de accoomodatie en voor de dagelijkse inkoop van materialen.

De SEAG bepaalt de regels voor het het gebruik van de accommodatie.

Link voor meer informatie over en samenstelling Bestuur SEAG

4.2 PARKDIENST

De Parkdienst is de weekenddienst op de accommodatie. Een geschoolde EHBO functionaris behoort tot deze dienst. De parkdienst ontvangt alle teams en hun begeleiding die te gast zijn op Den Elshof om een wedstrijd tegen een Grol team te spelen. Ook de scheidsrechters worden door de dienst ontvangen. De parkdienst zorgt verder voor de indeling van de kleedkamers, de veld indeling, de wedstrijdmaterialen, het openen en afsluiten van de kleedkamers. De parkdienst ziet er op toe dat de wedstrijdformulieren digitaal worden ingevuld en verzonden.

4.3 SCHOONMAAKPLOEG

De schoonmaakploeg verzorgt meerdere keren per week de schoonmaak van kleedkamers en toiletten.

4.4 WOENDAG VRIJWILLIGERSGROEP

De vrijwillige onderhoudsgroep (ook wel Woensdaggroep genoemd) voert onderhouds- en reparatiewerkzaamheden op het hele sportpark uit. Veel voorkomende taken zijn buitenruimte schoon houden, schilderen, timmeren, metselen, verharding leggen, tegelzetten, snoeien, schoffelen, lassen, onderhoud elektronica, onderhoud meganica, grasvelden maaien, kunstgrasvelden borstelen, groenstroken maaien, lijnen op natuurgrasvelden zetten, doelnetten onderhouden en vervangen, oud ijzer ophalen (voor het eigen vrijwilligersfonds), natuurgrasvelden sproeien, onderhoud eigen rijdend materieel, bladgroen en bladeren verwijderen, gescheiden afvalbeheer. 

Link voor meer informatie over Woensdag Vrijwilligersgroep

4.5 AFGELASTINGEN

Een coördinatiegroep uit de onderhoudsgroep besluit tot het wel of niet afgelasten van thuiswedstrijden, alsmede ook of er wel of niet op de natuurgrasvelden en/of kunstgrasvelden getraind kan worden of niet.

Link naar Afgelastingsbeleid: Afgelastingsbeleid