Hoofdstuk 8 Sponsoring

De Grol heeft circa 300 sponsoren, van hoofdsponsor tot bordsponsor. Van financiële sponsor tot materiële sponsor. Ze zijn allemaal even belangrijk voor de vereniging. Zo’n 40% van de inkomsten in de jaarlijkse begroting komt uit sponsoring. De vereniging is bijzonder trots op haar sponsors. De sponsors waarderen het positieve imago van de Grol. Ze krijgen werkelijk iets terug voor hun bijdrage. Nieuwe zakelijke relaties, een platform voor verdere bekendheid en een aantal activiteiten die het netwerken combineren met ontspanning.

Drijvende krachten achter de sponsoring bij Grol zijn het Commercieel Team en de Business Club Grol. Het Commercieel Team functioneert grotendeels zelfstandig maar heeft een verbinding met het bestuur. De Business Club is een zelfstandige stichting. Alleen sponsoren van Grol kunnen lid worden van de Business Club. De leden betalen voor een lidmaatschap. De Business Club heeft een functionele lijn met het bestuur. In 2023 is de samenwerking tussen Business Club en Commercieel Team versterkt en biedt men gezamenlijk businessclub partner pakketten aan.

Link voor meer informatie over en samenstelling van Business Club Grol

Link voor meer informatie over en samenstelling van Commercieel Team Grol

Link voor meer informatie over businessclub partner pakketten.

Naast deze twee organen mag de stichting Vrienden van de S.V. Grol (VSVG) gerekend worden tot de grote sponsoren van de Grol. Vooral door een halfjaarlijkse vermaarde ‘fancy fair’, dat sinds 1989 wordt georganiseerd, genereert de stichting telkens een flink bedrag dat weer ten goede komt aan de vereniging.

Link voor meer informatie over en samenstelling van VSVG

Een jaarlijks hoogtepunt is ook de ‘sponsoravond’ die de vereniging organiseert samen met de Stichting Marveldtoernooi. Aan de vooravond van het driedaagse toernooi.

Het bestuur en het commercieel team zorgen samen voor het sponsorbeleid, werving en behoud van sponsoren, contractvorming, sponsoractiviteiten, communicatie naar sponsoren, realisatie van tegenprestaties, bijhouden bestand sponsoren, bijhouden bestand overeenkomsten, organisatie van incidentele acties.

Alle vormen van structurele sponsoring worden vastgelegd in een overeenkomst met de vereniging. Zoals financiële sponsoring, kledingsponsoring, reclamebordsponsoring, wedstrijdsponsoring, materiële sponsoring, websitesponsoring.

Voor het lidmaatschap van de Business Club Grol betaalt men een contributie (in de vorm van een donatie).