Hoofdstuk 1 Verenigingsboek

1.1 VERENIGINGSBOEK

Dit handboek geeft alleen een overzicht van de onderwerpen. De inhoud van de onderwerpen is te vinden op de website Grol.

1.2 SPORTVERENIGING  GROL

De s.v. Grol is een vereniging met bijna 1400 leden, verdeeld over 500 spelende jeugdleden, 400 spelende seniorenleden en 500 ondersteunende leden. Vooral dat laatste aantal geeft aan dat de s.v. Grol diep in de Groenlose samenleving is geworteld. De vereniging heeft een duidelijk sociale functie in een plaats met 10.000 inwoners.

De vereniging kent een open en samenwerkende cultuur. Bijna 400 vrijwilligers houden de vereniging draaiende, van voorzitter bestuur tot en met de damesgroep die de tribunestoeltjes schoon houdt.

De sfeer in de vereniging is familiair, collegiaal en betrokken. Er is onder alle leden sprake van een stevige binding met de vereniging.

Binnen de s.v. Grol is er veel aandacht voor activiteiten naast het competitievoetbal. Vele commissies, werkgroepen en een paar stichtingen zetten zich in om de s.v. Grol meer te laten zijn dan alleen een reguliere voetbalvereniging.

Vele jeugdactiviteiten, een geweldige accommodatie en een uniek, jaarlijks internationaal toernooi voor O15-junioren zijn daarvan treffende voorbeelden.

1.3 BELEID

De s.v. Grol werkt niet met een uitgebreid meerjarig beleidsplan. De ontwikkelingen in de maatschappij en daardoor ook in de voetbalwereld gaan snel. De voorspelbaarheid van maatregelen is beperkt. Veel factoren hebben invloed op de sportdeelname en de sportbeleving. Trends zijn moeilijker waarneembaar of niet consistent. De situatie bij de vereniging is al langdurig stabiel. 

Daarom kiest de s.v. Grol ervoor om telkens te werken met tweejarige doelen. Deze doelen worden concreet omgezet in een aantal speerpunten die in het beleidsplan kort en puntsgewijs worden uitgewerkt. De gedetailleerde uitwerking wordt overgelaten aan de verantwoordelijke deelbesturen en hun ondersteuningsgroepen. Een ondersteuningsgroep in de vorm van een commissie of een werkgroep of gewoon een stel enthousiaste leden die een taak op zich nemen. Wat ze als product moeten opleveren kunnen ze het best  zelf bepalen. Het belang van de s.v. Grol kennen ze als geen ander. Veel wit papier en blauwe inkt hebben ze niet nodig.

Het beleidsplan heeft telkens een duur van slechts enkele jaren. 

Link naar Beleidsplan: Toekomst en Beleid